Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: türkiye nüfus  (Okunma Sayısı 3604 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
nokta
Üye
**

Performans: 16
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 103


vazgeçilmez olan işaret


« : 27 Mayıs 2007, 20:10:18 »


NÜFUS VE YERLEŞME TÜRKİYE’DE NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI Türkiye’de ilk nüfus sayımı1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. 1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacaktı. Ancak 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapıldı. Son yapılan 2000Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.803.927 olmuştur. Nüfus Sayımı Yapılmasının Sebepleri 1. Nüfusun miktarını öğrenmek. 2. Nüfus artış hızını, dağılışını öğrenmek. 3. Nüfusun yaş , cinsiyet durumunu, 4. Köy-kent nüfusunu, 5. Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını, 6. Eğitim durumunu, 7. İşsizlik oranını öğrenmek . 8. Asker çağındakileri ve seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım yapılır. ***Nüfusu en fazla olan bölgemiz Marmara, en az olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir (1997). *** Dünya üzerinde nüfusu en fazla olan kıta Asya, en az olan kıta Avustralya (Okyanusya) kıtasıdır. Antarktika kıtasında ise yerleşik hayat yoktur. Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur. Yağışların fazla , kışların ılık geçtiği iklim bölgeleri sık nüfusludur. Örnek ; kutup bölgeleri , çöl bölgeleri ve Ekvatorda 1000 m. nin altındaki yerler (yüksek nem ve sıcaklıktan) seyrek nüfusludur. 2.Yer şekilleri: iklim şartları elverişli olsa bile dağlık kesimler seyrek nüfuslanmıştır. Ör. Dünya üzerinde Alp-Himalaya dağları, Yurdumuzda ise Menteşe yöresi, Taşeli platosu, Teke yarımadası Toroslar gibi. 3.Su imkanı : Akarsu çevreleri su imkanı ve verimli tarım alanlarından dolayı sık nüfusludur. Bu genellemeye Ekvatoral bölge akarsuları (Amazon, Kongo) ve Kutup iklim bölgesindeki akarsular uymaz. Ekvatoral bölgede yüksek nem ve sıcaklıktan, kutuplarda ise düşük sıcaklıktan dolayı nüfus seyrektir. Sık nüfuslu akarsu havzalarına örnek olarak; İndus, Ganj, Fırat-Dicle, Nil gösterilebilir. 4.Sanayi : Sanayi nin gelişmiş olduğu yerler iş imkanından dolayı sık nüfusludur. Ör.İstanbul , Bursa, İzmir, Adana gibi. Dünya üzerinde ise Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve A.B.D’nin doğusu sanayiden dolayı sık nüfusludur. 5.Tarım : Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfusludur. Ör. Akhisar, Çukurova, Bafra ,Çarşamba gibi. 6.Ulaşım : Ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde ticarette geliştiği için sık nüfuslanmıştır. 7.Turizm :Turizmin gelişmiş olduğu yerlerde mevsimlik nüfus artışı görülür. Örnek kıyı bölgelerimizde yaz döneminde, Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes’ te ise kış döneminde nüfus artar. 8.Yer altı kaynakları: Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerler sık nüfusludur. Ör. Soma, Ereğli, Karabük, Seydişehir gibi. 9.Bitki örtüsü: Ormanların sık ve gür olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır.örnek Amazon-Kongo Havzaları gibi. 10. Kara ve Denizlerin Dağılışı: Dünya nüfusunun büyük bir kısmı kuzey yarım kürede ılıman kuşaktadır. Sebebi karaların geniş alan kaplaması. *** Bir ülkede nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklim ve yer şekillerine bağlı ise o ülke geri kalmış, iklim ve yer şekillerinden bağımsız ise gelişmiş ülkedir. DÜNYA ÜZERİNDEKİ SIK NÜFUSLU BÖLGELER Muson iklim bölgesi (İndus, Ganj nehirleri, Japonya gibi):iklim ve sanayiden dolayı. Avrupa ülkeleri :Sanayinin gelişmiş olması. Kuzey Afrika’da Nil Nehri çevresi A.B.D’nin doğusu :Sanayinin gelişmiş olması DÜNYANIN SEYREK NÜFUSLANMIŞ BÖLGELERİ Dönenceler çevresindeki çöller. Yüksek dağlık bölgeler Kutup Bölgeleri Bataklıklar Ekvatoral bölgede 1000 metrenin altındaki alanlar. Nüfus Artışı ve Sonuçları Bir ülkede nüfus artmasında doğumların ölümlerden fazla olması ve dış göçler etkilidir. Türkiye nüfusunun artmasında en fazla doğum oranlarının yüksekliği etkilidir. Ayrıca sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, çocuk ölümlerinin azalması, beslenme şartlarının iyileşmesi ile ortalama insan ömrünün uzaması gösterilebilir. Türkiye’de en az nüfus artışı 1940-45 yıllarında olmuştur(%010,59). Sebebi ikinci dünya savaşından dolayı genç nüfusun askerde olması(seferberlik durumu) ve kıtlıktır. En fazla nüfus artışı 1955-60 yılları arasında olmuştur (%o 28,58). Savaşların bitmesi, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler gösterilebilir. Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar. Demoğrafik( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar. Tasarruflar azalır. Kalkınma hızı yavaşlar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur. İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar. Çevre sorunları artar. *** Bir ülkede milli gelir sürekli olarak artmasına rağmen ,kişi başına düşen gelir aynı şekilde artmıyorsa , o ülkede nüfus artış hızı fazladır. ***Bir ülkede çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük ise , o ülkede doğum oranı yüksektir (nüfus artış hızı fazladır). *** Bir yerde nüfusun artması ile iş imkanları arasında bir paralellik varsa , orada nüfus artışında dış göçler etkilidir. Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri · Mal ve hizmetlere talep artar. · Ekonomide çeşitlilik artar. · Ülke savunmasına katkısı olur. · İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır. Nüfusun Yapısı A- Yaş Yapısı 1. Genç nüfus (0-14 ) Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun oranı azdır. Doğum oranı düşük olduğu için. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının fazlalığından dolayı genç nüfus fazladır. Ülkemizde bu nüfusun (0-14) oranı %36,2 ‘tir. Bu nüfus bağımlı (tüketici) nüfustur. 2. Olgun Nüfus (15-64 yaş) Çalışan (etkin ) nüfustur. Gelişmiş ülkelerde bu nüfus fazla iken, diğerlerinde azdır. Ülkemizde bu nüfusun oranı %59,7 dir. 3. İhtiyar Nüfus(65 +) Genç nüfus kadar olmasa da tüketici nüfustur. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha uzun olduğu için bu nüfusun oranı yüksektir. Ülkemizde bu nüfusun oranı %4,1 tür. Geri kalmış veya gelişmekte olan ülke. Doğum oranı yüksek olduğundan genç nüfus fazladır. Örnek: Türkiye, Hindistan, Pakistan gibi. Doğumların son yıllarda arttığı gelişmiş ülke . bunda doğumların teşviki etkilidir. Örnek:İsveç, İtalya, A.B.D,Almanya gibi Nüfusu azalan gelişmiş ülke Örnek: japonya,Yunanistan gibi B-Cinsiyet Yapısı: Ülkemizde kadın erkek nüfus genelde birbirine yakındır. Fakat göç alan illerimizde erkek nüfusunda, göç veren illerimizde ise kadın nüfusunda bir fazlalık olmaktadır. I.nolu kent göç vermiştir. Buna karşılık II nolu kent göç almıştır. C. Eğitim Durumu: Okuma Yazma seferberlikleri ile okur yazar oranımız %90 lara çıkarılmıştır. Ancak bu oranda üniversite mezunlarını oranı çok azdır. D. Köy-Kent Nüfusu: 1927 yılı sayımına göre nüfusumuzun %76 sı köylerde yaşarken , 1990 da bu oran %41 lere düşmüştür. Sebebi köyden kente olan göçlerdir. E. Ekonomik Faaliyetlere Göre Durumu: 1927 yılı sayımına göre nüfusun %82 si tarımda çalışırken ,1990 da bu oran %54 e düşmüştür. Sebebi, tarım dışı sektörlerin gelişmesidir (sanayi ve kamu hizmetleri). NÜFUS YOĞUNLUĞU 1. Matematik(aritmetik )nüfus yoğunluğu: 2000 GENEL NÜFUS SAYIMI Toplam Şehir Köy 67 803 927 44 006 274 23 797 653 Marmara 17 365 027 13 730 962 3 634 065 Ege 8 938 781 5 495 575 3 443 206 Akdeniz 8 706 005 5 204 203 3 501 802 İç Anadolu 11 608 868 8 039 036 3 569 832 Karadeniz 8 439 213 4 137 466 4 301 747 Doğu Anadolu 6 137 414 3 255 896 2 881 518 G.Doğu Anadolu 6 608 619 4 143 136 2 465 483 ***1997 sayımına göre nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Marmara iken, en az olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir. 2.Tarımsal nüfus yoğunluğu: ***Tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu, en az olan bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir
Kayıtlı
astronotmerwe
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1« Yanıtla #1 : 03 Nisan 2008, 22:28:52 »

TEŞEKKÜRLER GÜSEL AÇIKLAMIŞSINIZ....SAOLUN Wink  Shocked  Shocked   Shocked  Shocked   Shocked   Shocked  Wink   Wink   Wink  Wink  Smiley  Smiley   Smiley   Smiley  Smiley  Cry  Cry  Cry   Cry   Cry  Huh?   Huh?   Huh?  Huh?   Huh?  Grin   Grin   Grin  Grin   Grin  Grin   Grin  Cry  Kiss  Undecided  Lips Sealed  Embarrassed  Lips Sealed  Lips Sealed  SAOL
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic