Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 12 sınıf 3 sınav test 33 soru  (Okunma Sayısı 4597 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
mahsunerkin
Yeni Üye
*

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 6


« : 16 Mayıs 2009, 16:06:11 »


16:Aşağıdakilerden hangisi iklim özellikleri dikkate alındığında Almanya’da görülebilecek bitki topluluklarından değildir?
A)  Yayvan yapraklı ormanı         B) İğne yapraklı  orman              C) Karışık Ormanlar
D) Savan                       E) Bozkır

17:Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinden değildir?
A) Kişi başına düşen milli gelir
B) Yeraltı kaynaklarının zenginliği
C) Kişi başına düşen doktor
D) Enerji üretim miktarı
E) Okullaşma oranı

18:    I-GAP        II-DOKAP                                                 III-Yeşilırmak HGP     IV-ZBK      V-DAP
Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisinde demir-çelik sanayi ve köMmür işletmeleri yaygın olduğu alanları içermektedir?                         
A) I        B) II        C) III         D) IV         E) V   

19:Aşağıdakilerden hangisi bir yerin jeopolitiğinde etkili olan,  değişmeyen  unsurlardan biridir?
A)Politik değerler B)Ekonomik değerler
C)Askeri değerler D)Jeomorfolojik özellikler
E)Bilimsel gelişmeler

 
20:Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen yerde aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirildiği söylenemez? 
A) Çay            B) Fındık        C) Turunçgiller   
D) Arpa            E) Kivi

21:Matematik konum, herhangi bir yerin enlem ve boylamıyla belirlenen konumudur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir?
 
A) Bitki örtüsü ve tarımsal etkinliklerin çeşitlilik göstermesi
B) Akdeniz kıyılarında pamuk ve zeytin üretilmesi
C) En kuzeyi ile en güneyi arasında 666 kilometrelik kuş uçuşu uzaklığın bulunması
D) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
E) Maki üst sınırının Akdeniz'den Marmara Bölgesi'ne doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşması

22:Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik derecesini belirleyen ölçütlerden biri değildir?
a)Üretilen ve tüketilen enerji miktarı
b)Dış satımdaki endüstri ürünü payı
c)Okur – yazar oranı
d)Konut tiplerinin bölgelere göre dağılımı
e)Üretilen çelik miktarı
 
23:Yukarıdaki Türkiye haritasında 1 nolu yerde yetiştirilen bir ürünün 2 nolu yerde de üretilebilmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Aynı ülke de yer almalarıyla
B) Enlemlerinin farklılığıyla
C) Güneşlenme süresinin aynı olmasıyla
D) Kıyı ardı dağların konumlarıyla
E) özel konum benzerlikleriyle

24:Aşağıdakilerden hangisi Türkiye yi dolaylı yoldan ilgilendiren sorunlardan değildir?
A)Filistin sorunu    B) Çeçenistan sorunu                             C) Bosna  sorunu    D) ege denizi hava sahası E)sorunu  sudan sorunu

25:Aşağıdaki ülkelerin hangisinde tarım ürünlerinde doğaya bağımlılık en azdır?
A)Nijerya                B) Fas        C)Libya                                      D)Güney Afrika      E)Pakistan
 
 
26:Yıl boyunca yapraklarını dökmeyen, yaz kuraklığına dayanabilen küçük-parlak yapraklı bodur çalılıklar ve ağaççıklara maki denir.
Yukarıda özellikleri verilen bitki türü işaretli bölgelerden hangilerinde görülebilir?
A) Yalnız I  B) I-II    C) II-IV D) Yalnız V  E) I-V

27:   I – Afrika kıtasının tek kâğıt ve selüloz üreticisidir.
 II – Afrika kıtasının en kalabalık nüfuslu ülkesidir.
III – Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesidir.
      IV – Ülkenin okyanusa kıyısı yoktur.
  V – Ülke ekonomisi değerli madenler ve tarıma dayanır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Güney Afrika Cumhuriyeti’ ne ait değildir?

A)   Yalnız I   B) II ve IV  C) IV ve V
       D) III ve IV     E) Yalnız IV


28:Nüfus artışının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, kalkınma hızı yavaşlamaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde kal-kınma süresinin en uzun olması beklenir?
A) Güney Afrika     B) Lüksemburg
C) Finlandiya          D) Nijerya     E) Kanada


29:Aşağıda bir ülkede kadın ve erkek nüfus oranları (%) ile toplam nüfus miktarının bölgelere dağılışı grafikte gösterilmiştir.
 
Göç alan bölgelerin toplam nüfusu ile erkek nüfusu fazladır.
Buna göre yukarıdaki grafikte verilen bölgelerden hangisinin daha fazla göç aldığı söylenebilir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

30:Sanayinin geliştiği bir ülke aşağıdaki ürünlerden hangisini dışarıdan ithal etmez?
a) Tarım ürünü       b) Hammadde       c) Enerji
d) Çeşitli makineler        e) Yarı işlenmiş madde

31:Çin’de ailelerin birden fazla çocuk yapmamaları istenmekte, birden fazla çocuğu olan ailelerden ek vergiler alınmaktadır. Buna karşılık Fransa’da ailelerin çok çocuk sahip olmaları devlet tarafından teşvik edilmekte, çok çocuklu ailelere çocuk yardımı yapılmaktadır.
Bu durum, Çin ve Fransa’nın aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmalarının bir sonucudur?
A) Yüz ölçüm                   B) İklim koşulları                                            C) Tarımsal üretim            D) Nüfus artış hızı                        E) Nitelikli iş gücü sayısı     

32:Aşağıda kilerden hangisi Türkiye'nin iklim özellikleriyle İlgili verilmiş doğru bir bilgi değildir?
A) Türkiye'de güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge Akdenizdir.
B) Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda en fazla yağış kış mevsiminde gerçekleşir.
C) Türkiye'de iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge İç Anadolu'dur.
D) Türkiye'de en yüksek sıcaklık farklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanmasında karasalık ve yükselti etkilidir.
E) Basra Alçak basınç alanı yaz aylarında etkilidir.
 

33:2002 yılında tamamlanmış olan hat, 1252 km uzunlukta olup hattın 376 km si deniz altından geçmektedir.2010 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanmaktadır. Türkiye ile Rusya arasında doğal gaz taşımak amacıyla açılan bu boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Şah Deniz Boru Hattı
B)   Nabucco Boru Hattı
C)   Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı
D)   Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı
E)   Mavi Akım Boru Hattı                                                                               

                                                                       3-1                                                                            12 SINIF 2.DÖNEM 3 YAZILI COĞRAFYA
ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NUMARA:

1:Ülkemizde 1923'ten 1963 yılına kadar nüfusu arttırıcı politikalar uygulanırken 1963'den sonrabu uygulamalardan vazgeçilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenleri arasında yer aldığını söylemek doğru olmaz ?
A)Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
B)Ölüm oranlarındaki azalma
C)Orduda silah gücünün öne çıkması
D)Tarımda makineleşme
E)Bireylerin az çocuk talepleri
2:yukarıdaki grafikte, 1996-2001 yılları arasında Türkiye'deki müzelere gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı ve bunlardan elde edilen gelir gösterilmiştir.
  Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A-Milli gelir içinde turizm gelirlerinin payına
B-Verilen yıllarda müzelere gelen yerli ziyaretçilerden elde edilen toplam gelire
C-Verilen yıllarda müzelere gelen yabancı ziyaretçi sayısının yerli ziyaretçi sayısına oranına
D-Verilen yıllarda Türkiye'ye gelen toplam yabancı turist sayısının müzelere gelen yabancı turist sayısına oranına
E-Yerli ziyaretçilerin toplam nüfus içindeki payına

3:Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilemez?
A) Hazar ve Ortadoğu petrol bölgelerine yakın olması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) İklim çeşitliliğinin fazla olması
D) Dört denize kıyısının olması
E) Orta kuşakta yer alması
4:Aşağıda Karadeniz bölgesine ait ürünlerle yoğun olarak yetiştirildikleri yerler eşleştirilmiştir. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
I.   Keten Kenevir - Kastamonu
II.  Şekerpancarı - Turhal
III.  Fındık - Giresun
IV. Çay-Rize
V.  Zeytin - Zonguldak
A) l     B) II     C) II     D) IV     E) V
5:Aşağıdaki akarsulardan hangisinin havzası tropikal kuşakta yer alır?
A)Tuna B) Ren  C)Ganj D) Nijer  E) Dicle
6:1945-1960 yılları arasında ülkemizdeki nüfus artış hızı rekor seviyeye yükselmiştir?
Aşağıdakilerden hangisinin bu hızlı nüfus artışında etkili olduğu söylenemez?
A) Köyden kente göçün başlaması
B) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
C) Devletin nüfus artışını teşvik etmesi
D) Beslenme olanaklarının artması
E) Savaş tehlikesinin sona ermesi

7:Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bazı yerlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir.
- Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kış sıcaklık şartları uygunluğu
B) Deniz kıyısında olması
C) Topraklarının verimli olması
D) Yaz mevsiminin kurak olması
E) Sulamanın gelişmiş olması
 
8:Yukarıdaki grafikte bir ülkede kadın ve erkek nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir.
Buna göre, bu ülkeyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) 65 yaş üzerindeki kadınların sayısı erkeklerden fazladır.
B) Genç nüfus içinde erkeklerin payı daha fazladır.
C) 50-54 yaş arasındaki nüfus 2 milyondan fazladır.
D) Gelişmekte olan bir ülkedir.
E) Kadın nüfus, erkek nüfustan fazladır.

9: Ülkemizde inceleme yapan bir araştırmacı "Türkiye'de kuraklık ve sulama yetersizliği tarımının en önemli sorunudur." tezini ortaya atmıştır.
Buna göre araştırmacının aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde yapmış olduğu araştırma tezine destek sağlamaz?
A) Orta Fırat Bölümü
B) Konya Ovası
C) Diyarbakır Havzası
D) Doğu Karadeniz Kıyıları
E) İç Batı Anadolu Bölümü
10: Nijerya Orta Afrika’da yer alan, ekvatoral ve subekvatoral iklim özelliklerinin hakim olduğu ve temel geçim kaynakları tarım ve petrol olan az gelişmiş ülkelerden biridir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Nijerya’nın aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini ihraç etmesini bekleyemeyiz?
A)   Kakao   B)  Yerfıstığı  C) Buğday
      D) Kauçuk        E) Şeker kamışı 
11:Bir yörede yetiştirilen hayvan türü ve hayvancılık faaliyeti ile doğal koşulları arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki göz önüne alındığında yukarıda haritada verilen numaralı yerler ile yetiştirilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) I. Sığı         B) II. Koyun      C) III. İpekböceği   
D) IV. Tiftik keçisi        E) V. Kıl keçisi

12:Karla örtülü gün sayısı fazla, yer şekilleri engebeli olan yerlerde kış turizm potansiyeli yüksektir.
Buna göre, aşağıdaki yörelerin hangisinde yer şekilleri engebeli olduğu halde, karla örtülü gün sayısı az olduğu için kış turizmi potansiyeli azdır?
A) Menteşe yöresi          B) Kars-Ardahan yöresi
C) Palandöken dağı       D) Uludağ yöresi
E) Batı Karadeniz dağları
13:Yağışın ve sıcaklığın fazla olduğu bölgelerde bitki örtüsü gür ormanlardır.
 
Buna göre haritada işaretlenmiş bölgelerin hangisinde gür ormanlara rastlanmaz?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

14:Bir ülkenin jeopolitik, konumu ; o ülkenin dünyadaki coğrafi, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel konumu demektir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin jeopolitik konumunun sonuçlarından biri değildir?
A) Dünya petrolünün %60 nı çıkaran Ortadoğu ülkelerine komşu olması
B) Aritmetik nüfus yoğunluğunun Doğu Anadolu’da en az olması
C)Karadeniz ülkelerini açık denizlere ulaştıran iki boğaza sahip olması
D)Doğu ve batı kültürlerinin kaynaşma alanı olması
E)Avrupa-Asya ve Afrika’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde olması

15:Birleşmiş Milletler’in günümüzdeki üye sayısı 192 dir.Bu üye ülkelerden 15 tanesi Güvenlik Konseyini oluşturur.Bu konseyde 5 daimi üye ülkenin veto hakkı vardır.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler’in daimi üyelerinden birisi değildir?

A)Fransa    B) Çin         C) İngiltere
D) Kanada  E) Amerika Birleşik Devletleri


Kayıtlı
geography12
VIP Üye
******

Performans: 66
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 545« Yanıtla #1 : 16 Mayıs 2009, 17:50:58 »

   Hocam paylaşım için teşekkürler.. Emeğinize sağlık...
Kayıtlı

Sen ey yardım sevenim, ruhumu derde saldın
Yalnızlığım ağlarken gülenim, nerde kaldın

Bilmezsin ayrılığın ağı kokan dilini
Hâtıra bırak bana oyalı mendilini

Paslandı buzdağları ortasında çeliğim
Gözlerinden hatıra kaldı kekemeliğim...
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic