Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 11.sınıf biyomlar ve biyolojik çeşitlilik soruları -el emeği göz nuru  (Okunma Sayısı 24271 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ismet
Yeni Üye
*

Performans: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6


« : 17 Eylül 2009, 12:23:26 »


1. Tabiattaki canlı ve  cansız  varlık ların  aralarında karşılıklı bağlarla meydana getirdikleri sis teme  ne denir?
                                                                                               A) Habitat                     B) Biyosenoz

C) Ekosistem             D) Biyosfer

                      E) Biyom2.Ekosistemlerin insan-lar tarafından tam olarak tanınması  ; bunların nitelik ,nicelik, geçmişte  ve bu günkü durum-     larının ekologlarca araştırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Ekosistemlerin  insan  ü-
     zerindeki etkisinin  deva-
     mını sağlamak

B) Doğal çevrede biyolojik
      bir dengenin teminini
      gerçekleştirmek

C) Tabii kaynakların daha
      gerçekçi bir şekilde işle-
     tilebilmesine fırsat ver-
      mek

D) Biyosferdeki ekosistem-
      lerin sürekliliğini sağla –
      mak

E) İnsanın çevre üzerindek i
      bozucu etkisini  artırmak
3.Ekosistem;cansız varlık- lar, birincil üreticiler,ikincil üreticiler ve ayrıştırıcılar ol -mak üzere dört temel varlık- tan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi primer (birincil) üretici-
lerdendir?
A) Algler           B) İpekböceği     
                   
C) Mantarlar   D) Bakteriler

          E)Organik atıklar
4.Aşağıdakilerden han- gisi ekosistemi meydana getiren canlı varlıklar -dan değildir?

A) Mantarlar     B) Algler

C) Memeliler     D)Bakteriler

             E) İnsanlar

5.Günümüzde ekosiste -mi oluşturan canlı var- lıklar içinde aşağıdaki -lerden hangisinin tür çeşitliliği daha fazladır?

A) Kuşlar           B) Otlar

C) Memeliler    D) Bakteriler

                E)Böcekler             


6.Aşağıdaki bitki türle- rinden hangisinin jeo- lojik yaşı daha fazladır?

A) Çıplak eğreltiler

B)İletim demetliler

C) Tohum taslaklılar

D) Açık tohumlular

E)Kapalı tohumlular7.Karasal biyomlar , biyos -ferde ekvatordan kutuplara doğru gittikçe değişir.Bu durum karasal biyomların  yatay dağılışını ifade eder.
Karasal biyomların ya -tay dağılışında sınırları belirleyen faktörlerden en önemlisi aşağıdaki -lerden hangisidir?

A)İklim koşulları

B) Anakayanın yapısı

C) Toprak özellikleri

D) Yeryüzü şekilleri

E) Organizmalar

8.Hangi kıtada çöl biyo- muna rastlan maz?

A) Asya             B) Amerika

C) Avrupa        D) Okyanusya
               
             E) Antartika
 
9Ağaç aşağıdaki biyom -lardan hangisinde ye- tişir?

A) Tundra                B) Savan

C) Step                     D) Kutup
 
                    E) Çöl

10. Doğadaki biyolojik çeşit-lilik insanın etkisiyle yok o-labilmektedir.İnsanın bu et -kisine antropojen etki de de- nir.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği teh-
dit eden insanın , ekosis- temdeki antropojen et-kilerindenden biri değil- dir?

A) İklim değişiklikleri

B) Erozyon

C) Yapılaşma

D) Pestisit kullanımı

E) Depremler


11.Ekosistemin bozulmasın- da insan etkisi egemen ise bu sisteme antrepojen eko -sistem denir.
Doğanın şekillenmesin- de  insan etkisinin ö-
ne mli olduğunu aşağı- dakilerden hangisi gös- termez?

A) Rize çevresinde psödo-
       makinin görülmesi

B) Sibirya’da tayga orman-
      larının yetişmesi

C)Hollanda’da kıyının
     önüne setler çekilmesi

D)Küresel ısınmanın su se –
     viyesinde değişimlere yol
     açması

E) Afrikada kıtlık ve salgın
      hastalıkların görülmesi

12. İnsanlar  ekosistemde çeşitli ihtiyaç larını karşı - lamak için doğal çevreyi tahrip etmiş ve erozyona uğratmıştır.
Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde insanların doğal çevreyi bozucu etkisi daha faz- ladır?

A) Doğu Afrika     

B) Kuzey Amerika

C) Muson Asyası

D) Amazon  Havzası

E) Grönland Adası


13. Biyosferin(coğrafi yer- yüzünün) her tarafı canlı -ların yaşamına uygun de- ğildir. Biyosfer’deki bu mar -jinal bölgelere parabiyosfer denir.
Buna göre aşağıdaki kı-talardan hangisi para biyosfer olarak adlan -dırılabilir?

A)  Antartika        B) Avrupa

C) Okyanusya      D) Amerika
 
                  E) Afrika


14.Odunsu bitkilerin büyü -yüp yetişmesi için  gerekli olan süreye vejetatif devre
denir.
Aşağıdaki iklimlerden hangisinde  vejetatif devre daha uzundur?

A) Ekvatoral   B) Subtropikal

C) Akdeniz       D) Muson
                 
        E) Ilıman Okyanus

15.Odunsu bitkilerin, yetiş -meleri için gerekli fiziki
şart ların en uygun olduğu zamana vejetatif devre de- nir.
Aşağıdakilerden hangi- sinde vejetatif devre da- ha kısadır?

A)Amazon kıyıları 

B)Grönland adası

C)Muson Asyası

D)Kuzeybatı Avrupa

E)Avustralya Kıtası

16.Bitki ve hayvanların top- lam kütlesine   biyomas de -nir.
Aşağıdaki biyomlardan  hangisinde biyomas  da- ha zayıftır?

A)  Tundra               B) Çöl

C) Çalılık                  D) Savan
 
            E) Ilıman çayırlar


17)Sıcaklığın yüksek ve
nem liliğin çok olduğu alanlarda biyoçeşitlilik fazladır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde bitki çeşitliliği  daha
fazl adır?

A) Fransa             B) İngiltere

C) Almanya         D) İspanya

               E)Türkiye


18.Aşağıdaki eşleştir -melerden hangisi yan -lıştır?             
   Biyom        Bitki türü          Hayvan

A)  Savan       uzun boylu ot         Zürafa

B)  Çöl                Kaktüs                  Deve

C)  Deniz            Yosun                  Samur

D)  Kutup            Yok                       Fok

E)  Tundra        Kardelen              Ren Geyiği


19.Aşağıdaki canlılardan hangisinin Tundra biyomunda yaşaması bek- lenmez?

 A) Misk öküzü                       B) Tilki

C) Bizon                                   D) Kutup ayısı

                         E) Ren geyiği

20.Aşağıdakilerden hangisi savan biyomundaki hayvanlardan değildir?

A) Zebra                                B) Gazel

C) Antilop                             D) Zürafa

                         E) Tilki

21.Bazı hayvanlar topografyanın engebeli olduğu yerlerde yetişirken , bazı  hayvanlar engebesiz alanlara da uyum sağlar . Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin  engebesiz alanlara adaptasyonu da- ha  fazladır?

A) Kıl keçisi                     B) Koyun

C) İnek                             D) Tavuk
               
                 E) İpekböceği


22.Aşağıdaki bölgelerden hangisi orman biyomundaki bölgelerden değildir?

A) Amazon havzası

B) Sibirya

C) Güneydoğu Asya

D) Kuzeybatı Avrupa

E) Orta Asya


ismetsener55@hotma[color=red][/color]il.com

23.Tatlı sularda biyolojik çeşitlilik tuzlu sulara göre daha  fazladır.
Buna göre aşağıdaki göllerimizden hangisinde biyolojik çeşitlilik  daha fazladır?

A) Van gölü                          B) Eğirdir gölü


C) Tuz gölü                          D) Acıgöl
                     

                       E) Burdur gölü

Kayıtlı
*fearless*
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #1 : 30 Eylül 2009, 17:26:25 »

paylaşım için teşekkürler.Birde sorun olacak İnsanların su biyomu üzerindeki etkisi ile ilgili bir paylaşımınız var mı aradım fakat bulamadım ?
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic