Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 4.DİKKAT! DİKKAT!-->ÖSS öncesi ve sınav anında yapılacaklar!  (Okunma Sayısı 1903 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
dilekgüler
Uzman Üye
*****

Performans: 43
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 250« : 06 Haziran 2007, 17:02:23 »


TARİH DERSİNİN İÇERİĞİ

Tarih geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Geçmişteki önemli olayları o günün koşulları içerisinde değerlendirir ve güncel olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Bu dersin içeriğindeki konular deney ve gözlemden uzak, bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik olarak incelenir.

TARİH DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

• Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan sorulardır
• Sadece ön bilgi amacıyla verilip bizlerden yorum istenen sorulardır; bu sorularda paragrafla seçenekler arasında bağlantı kurulması gerekir böylece yorum gücümüz yoklanır.
• Herhangi bir kavramla ilgili gelen sorulardır
• Öncüllü sorular birbirine çok yakın, çeldirici seçeneklerin yer aldığı ve kavramların iyi anlaşılabilmesine dönüktür. Bu tip sorular öğrencinin özellikle bilgiyi analiz gücüne, akıl yürütme, yorumlayabilme kabiliyetine ve dikkatli okuyarak soru kökünde istenilene varabilme gücünü ölçen sorulardır.
• Bilgi soruları öğrencide varolan daha önce aldığı bilgilerin doğruluğunu ölçmeye yarayan sorulardır
• Dikkati ölçen sorular ise özellikle öğrencinin; sorunun konuyu ele alışı bakımından doğru cevabını seçmesine yönelik, dikkat ve bilgiyi kullanabilme gücüne sahip türden sorulardır.

Tarih testi nasıl çözülmeli?

v Tarih dersi kolay öğrenildiği kadar kolay da unutulan bir ders olma özelliğini taşır. Ezber gücüne dayalı bir ders sanılması yanlış bir kanıdır. Bu nedenle geçmiş konuların belli aralıklarla tekrarıyla birlikte düzenli bir şekilde test çözmelisniz,

v Soruları çözerken sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalısınız,

v Sorular dikkatli okunmalı, sorunun mantığı kavranılmadan çözüme geçilmemelisiniz,

v Çözülemeyen sorular için konu yeniden gözden geçirilmeli, hatta çözümlü sorulara, benzer soruların çözüm yöntemlerine bakılmalısınız,

v Soruların olumlu veya olumsuz olduğuna dikkat edilmelisiniz,

v Soru okunurken, ipucu olabilecek notların altı çizilmelisiniz,

v Test çözerken eleme yöntemi kullanılabilirsiniz,

v Kesinlikle ilk seçeneğe bakıp da onun doğru olduğunu diğerlerini okumamazlık etmeyiniz.

Felsefe testi nasıl çözülür?

v Felsefe testi Türkçedeki paragraf sorularına benzer nitelikler taşır. Soruları çözerken öncelikle soruyu, daha sonra paragrafı okuyarak soruyu cevaplamalısınız.

v Paragrafta verilen önemli bilgilerin altını çizerek yanıtlamanız size zaman kazandıracaktır.

v Soru kalıplarına, soruda vurgulanmak istenilene dikkat etmelisiniz.

v Sos-2 testinde, her birinin yaklaşık payı % 17 olan sosyoloji ve mantıktan 5’er soru yer alacaktır. Psikoloji, sosyoloji ve mantıktan çıkacak olan soruların açıklandığı üzere bilgi gerektiren, kavramaya ve analitik düşünceye dayalı sorular olmaktadır.

BİYOLOJİ DERSİNİN İÇERİĞİ

Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji, yaşamsal olaylar arasında ilişki kurup hayatı kolaylaştırır. Sebep-sonuç ilişkileri kurarak yaşamı kavrama ve edinilen bilgilerden faydalanarak problemleri çözmeye çalışır. İşte tüm bunlar biyoloji öğrenmenin temel amaçlarıdır.

Biyoloji öğretiminin sonucunda canlılar, sistemler, basit anlamda yaşam ve onu oluşturan unsurlar kavratılır ve bunlar pratik hayatta kullanılabilecek veriye dönüştürülür. Biyoloji dersi bilgi ağırlıklı olması sebebiyle anlatımın yanında grafik, şekil, tablo ve şema ile desteklenerek yorum yaptırılan, muhakeme ve karşılaştırma gerektiren, ezberle öğrenilemeyecek, çok önemli bir fen bilimleri dersidir. Bazı ünitelerin biyolojide temel olması nedeniyle ilerleyen ünitelere gelince temel konuların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

BİYOLOJİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Sorular genelde tablo, grafik yorumlama, şekil okuma, bilgi ve muhakeme gerektiren sorulardır. Biyoloji soruları çözülürken öncelikle soru kökü okunmalı, tablo, grafik, şekil, açıklama ve soru verileri daha sonra incelenmelidir. Bazı sorular ince ayrıntı içermekte, bazıları ise birkaç konuyu kapsamaktadır. Bu nedenle biyoloji müfredatındaki tüm konuları bilmek gerekir.

Sorunun içeriğine göre yanıtımız seçeneklerde aranır, verilen bilgi doğrultusunda eleme yolu kullanılır. Soru çözümünde dikkat etmeniz gereken, soruda sizden ne istendiğini ve seçeneklerde ne verildiğini tam ve doğru olarak anlamaktır. Bu da Türkçe’yi kavrama gücü ve dikkatle doğru orantılıdır. Biyoloji dersine ait ÖSS sorularının anlaşılması çok sayıda ve farklı içeriklerde soru çözmekle mümkündür.

Biyoloji testi nasıl çözülür?

v Soru içerisindeki şekillere dikkat etmelisiniz,

v Çok uzun olan sorular sizi korkutmamalı, çünkü biyolojide en kolay olduğu söylenen sorular uzun olanlardır,

v Sorunun esas vurgulanan kısmına dikkat etmelisiniz,

v Soruda verilen bilgilerin hepsini kullanmalısınız,

v Fen-2 testindeki soruların daha çok bilgiye dayalı olduğunu unutmamalısınız,

v Konuların unutulmaması için düzenli olarak geçmiş konulardan test çözülerek tekrar etmelisiniz,

FELSEFE DERSİNİN İÇERİĞİ

Felsefe dersi konu dağılımı bakımından ikiye ayrılır:

a) Felsefe Tarihi
b) Sistematik Felsefe

Felsefe dersini öğrenmenizin amacı; en genel anlamda size düşünme yeteneği kazandırıp yorum gücünüzü geliştirmektir. Ayrıca size önyargısız ve hoşgörülü olmayı öğretir. Felsefe dersi sorgulama, eleştirme, değerlendirme yapma ve kavrama yeteneğini de sizlere kazandırır.

FELSEFE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

Felsefe soruları genellikle paragraf tipli sorulardır. Bu nedenle okuma ve anlama ile ilgili problemlerinizi öncelikle halletmelisiniz. Soruyu anlamadan seçeneklere geçmemelisiniz. Değişik gelen, bilinmeyen kelimelerin altı çizilip mutlaka anlamlarını öğrenmelisiniz. Sorular çözülürken önce soru kökünü okumalı, ardından paragrafa geçmelisiniz. Sözel ifadeleri güçlendirmek, yorum gücünü arttırmak, mantıklı ve sistematik düşünmeleri sağlamak bakımından felsefe sorularının çözümü önemlidir.

SINAVDA VE ÖNCESİNDE HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Sınavda hızlı okumak öğrenciye hem zaman hem de daha az yorularak daha fazla soru yapma fırsatı verir. Okuma hızımızı artırmak için şu tekniklere dikkat etmemiz gerekir:

v Okunacak materyalle göz arası en az 30 cm . olmalıdır

v Dudaklar kıpırdatılmamalıdır.

v Soruları okurken başka şey düşünmemeliyiz. O tür düşünceler için kendimize başka zaman ayırmalı ve o zamanda düşüneceğimiz yönünde kendimize telkinde bulunmalıyız.

v Çok parlak ve yetersiz ışıkta okuma yapılmamalıyız. Işığın geliş yönü sol arkadan olmalıdır.

v Kafamızı hep aynı seviyede tutulmalıyız. .İleri geri sallamamalıyız. Dik oturulmalı, sağa, sola veya öne fazla eğilmemeliyiz. Bu durumlar gözümüzün çok çabuk yorulmasına ve satırlar arasında kaymalara sebep olabilir.

v Okurken mutlaka kılavuz olarak kalem kullanmalı ama okunan her kelimenin altını çizmemeliyiz. Çok önemli kelimelerin ve ip uçlarının altını çizmemiz yeterlidir.

v Okuma yaparken gözlerimizi zaman zaman dinlendirmeliyiz. Okuma yaparken gözlerimizi ara sıra kapatıp kaldırıp uzak cisimlere bakmalıyız.

v Gözlerin ara sıra açılıp kapatılması göz kaslarının dinlenmesini ve baş ağrısını önleyecektir. Okuma sırasında belli zamanlarda kısa süreli aralar vermemiz gerekir. Bu arada kan dolaşımını hızlandıracak teknikler (ayağa kalmak, elleri sallamak, boyunu hareket ettirmek vb.) kullanılmalıdır.

v Okuma amacımızın olması okuma hızımızı artıracaktır. Ne okuduğumuzu,ne bulmak istediğimizi bilerek okumalıyız.

v Okunacak malzeme hakkında daha önce bildiklerimizi aklımızdan geçirmemiz faydalı olacaktır.

v Okuma mekânındaki ısı sıcaklığı ne çok soğuk ne çok sıcak olmalıdır.

v Kelimeleri tek tek okuma yerine gruplandırarak okumalıyız. Hızlı okuma anlamı kolaylaştırır, daha az yorulmamıza sebep olur, dikkatimizi daha çok toplamamıza yarar.


“Bana bir problem ve 1 saat süre verilse bu sürenin 45 dakikasını problemi anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolları üretmeye, 5 dakikasını çözmeye ayırırım”.

Einstein
Etkin okuma [/b]


Daha etkili ders çalışabilmek ve test çözebilmek için izlenecek yöntemlerden biri de etkili okumadır.

Etkili okuma beş basamaktan oluşur:

İzle: Çalışılan bölümün hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi. Konu ile ilgili ön hazırlık yapılması. (Bu göz gezdirmenin amacı, konu hakkında genel bir fikir edinmektir).

Sor: Göz gezdirilen konu ile ilgili sorular çıkarılmalı ve sorular bir kağıda yazılmalıdır.( Ne , nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularıyla bilgileri desteklemek.)

Oku: Bu aşamada, çıkartılan sorulara cevap bulmak amacıyla okunmalı ve cevaplar yazılmalıdır.( Konuyu sorular oluşturacak şekilde okumak)

Anlat: Bu aşamada ise kitap ve defterler kapatılmalı, sadece soru ve cevapların bulunduğu kağıda göz atılarak soruların cevapları yüksek sesle anlatılmalıdır.( Oluşturduğunuz soruları kendi kendinize sorup cevaplandırmak.)

Tekrarla: Çıkarılmış olan soru ve cevaplar hızlı bir biçimde tekrar edilmelidir.

Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için etkili ve hızlı okuma, tekrar yapma, etkili dinleme, bilinçli not alma ve hafızaya yerleştirme çok önemlidir. (Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmek)

TURLAMA TEKNİĞİ

Üniversite sınavı için sistemli ve sabırlı bir çalışma çok önemli. Ancak uzmanlar, özel taktiklerin de yararına dikkat çekiyor. Bu yöntemle hataları en aza indirip kendinize avantaj sağlayabilirsiniz

ÖSS'de kullanılacak küçük tekniklerle başarı oranını artırmak mümkün oluyor. En verimli sınav tekniğini araştıran uzmanlar turlama tekniğiyle zaman tasarrufu sağlanabileceğini anlatıyorlar.

Sınavda Zaman Neden Yetmez?

Sınavda zamanı iyi kullanmak başarıyı arttıran temel faktörlerdendir. Fakat çoğu öğrenci, bunu bilmesine rağmen sınavlarda zamanı doğru kullanamamak en çok karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. Sınavda zamanı doğru ve etkin kullanamama nedenleri:

1. Sınavdaki kolay ve zor test sorularının puansal değerinin aynı olmasına rağmen pek çok öğrenci zor soruları çözmenin, daha fazla puan getireceği düşüncesiyle, zor sorulara takılıp, kalarak daha fazla zaman harcar. Bunun sonucu olarak sınavda başarısızlığa uğrar.

2. Sınava hangi testten başlanacağının bilinmemesi de zaman harcamanıza neden olan diğer bir faktördür. Genel kural olarak, sınava en başarılı olabileceğiniz testten başlamanız gerekir.

3. Sınavdaki uzun veya karmaşık gibi görünen sorular için çok fazla zaman harcamak, tekrar tekrar okumak yapılan diğer yanlışlıklardandır.

4. Sorulardaki "uyarıcılara" dikkat etmemek, soruyu kavramanızı zorlaştırır. Bu da soruyu çözmeniz için gereken sürenin uzamasına neden olur.

5. Sınavda " Turlama tekniği " kullanmamak, sıralı çözüm yolunu benimsemek gibi faktörler sınavda zamanı etkili kullanmanızı olumsuz yönde etkiler.

TURLAMA TEKNİĞİ NEDİR VE SİZE NE KAZANDIRIYOR?

Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda, yanıtı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına TURLAMA TEKNİĞİ denir.
Öğrenci birinci turda yanıtladığı normal, kolay ve çok kolay sorularla ortalama bir puan elde etmeyi sağlarken, ikinci turda çözeceği zor sorularla, puanı daha da yükseltme şansına sahip olmaktadır. Bir Testteki Çok Kolay, Kolay Ve Normal Soruları 1.Turda Çözerek Diğerlerini 2.Tura Bırakmak Başarı Oranınızı Önemli Derecede Yükseltir.

ZOR SORUYA TAKILMAYIN.

Sınavda zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, sıralı çözüm yapma alışkanlığıdır. Sıralı çözüm alışkanlığı, öğrencinin yeterince güçlü olmasa dahi, sorularda zor - kolay ayırımı yapmadan ve bir soru başına düşen puan değerinin aynı olduğuna dikkat etmeden soruları sırayla çözmesidir.
Turlama Tekniğinin tam tersi olan bu çözüm yolunda, öğrenci, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden fazla zaman yitirmektedir.
Öğrenci puanını yükseltmek için, her testin çok zor bir sorusuna ayrılan sürede, aynı testin 5 kolay sorusunu yanıtlamayı tercih etmelidir.
Ancak belirli bir süre geçtiğinde soru çözülemiyorsa bırakılmalı, sınav bitiminde, süre artarsa tekrar o soruyla uğraşılmalıdır.

Uzmanlar öncelikle kolay soruların çözümünün yapılması gerektiği üzerinde duruyor. Rehber öğretmenler, başarısı defalarca test edilen turlama tekniğinin sınav sırasında mutlaka kullanılmasını öneriyor

ÇÖZÜME HANGİ TESTTEN BAŞLAMAK DAHA DOĞRUDUR?...


Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içerisinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır. Sınavda testleri hangi sıra ile çözeceğinizi ve her birine ne kadar süre ayıracağınızı deneyerek belirleyin. Böylece sınavda sizin için ideal zamanlamayı uygulamaya alışırsınız.

Evde süre tutarak soru çözün, zaman sınırlamasına alışın ve hızlanın.

!Sınava girmeden önce zamanınızı nasıl kullanacağınız konusunda plan yapın


En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Öğrencinin başarılı olacağı testte hata yapma olasılığı azalacağından, panik ve heyecan ortadan kalkacak ve öğrenci dikkatini yoğunlaştırabilecek moral bulacaktır.
Bu kendinize olan güveninizi sağlar, sınav kaygısını gidermenize yardımcı olur. Zor soruları ikinci tura bırakın.Turlama tekniği ile hata oranını düşürürken zaman kazanırsınız''. Kolay sorulardan başlamaktan kasıt öğrencinin en iyi olduğu alandan soru çözmeye başlamasıdır.


Test İçerisindeki Soruların Zorluk Düzeyleri Birbirinden Farklıdır.Ancak Kazandırdıkları Puan Aynıdır.
Zor Sorulara Fazla Puan Verilmez.
Bir Testin %70?ini Oluşturan Kolay Ve Normal Zorluktaki Soruları Çözebilirsiniz.

1 soruya 1 dakika süre ayırmanız gerektiğini unutmayın.Sorularla inatlaşırsanız sonlarda yer alan yapabileceğiniz sorulara zamanınız yetmez.


Turlama Yöntemi Yaptığını Yap Yapamadığını Geç Mantığına Dayanır.

Bir soruyu okudunuz hakkında hiçbir fikriniz yok ilk turda bu soruyla hiç uğraşmadan geçin.

Soruyu okudunuz çözümünü biliyorsunuz fakat çözüm yolu uzun ve sizi uğraştıracak vaktiniz alacaktır böyle soruları da ilk turda geçmeniz gerekir.

İki şıkka indirdiğiniz soruları da ilk turda geçin ikinci turda bu şıkları daha sağlıklı değerlendirme imkanınız olacaktır.

Okuduğunuzda daha çok zaman alacağını ve zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına işaret koyun.

Bir sonraki soruya geçtiğinizde hala önceki çözemediğiniz soruyu düşünmeyin.Sorularda oyalanmadığınız için zamanınız kalacaktır, bunu düşünerek kendinizi rahatlatın.

Öte yandan hakkında hiçbir bilginiz olmayan soruları yanıtlamayın. Rastgele işaretleme yapmak size zarar verir.

Beyninize sorular bir kere okuma hakkı verin ve bunu alışkanlık haline getirin.soruları bir kere okuma alışkanlığı sizin daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır.Bunu bir örnekle açılayalım ,Diyelim elinizde on halka var ve bizden demir çubuğa geçirmemiz istense ,beynimiz şöyle düşünecektir, “senin elinde on halka var yani on hakkın var istediğin gibi kullanabilirsin nasıl olsa birini demir çubuğa geçirirsin…”

Ama elimizde bir halka olsa ve bize bir hak verilse biz bu halkayı atarken beynimiz şöyle diyecektir.” Senin tek hakkın var başka hakkın yok bu hakkı iyi kullan ve dikkatli ol….”


Soruların zorluk derecesini belirleyen uzunlukları, şekilli oluşları ya da karmaşık görünmeleri değil, sadece içerikleridir. Bir soru belirli bir süre içinde çözülemiyorsa bırakılmalı sınav bitiminde süre artarsa tekrar o soruya dönülmelidir ve soruları sırayla çözme alışkanlığından vazgeçilmelidir.

alıntıdır!


Kayıtlı

Sadece Coğrafya..
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic