monoklinal tabaka fotoğrafı

(1/1)

Merih Kayra Zencir:
monoklinal tabaka fotoğrafı.bu konuya çok güzel bir örnek.

Köksal AYDIN:
Bu da benden olsun hocam...

Bir tarafa doğru eğimli tabakaların oluşturmuş olduğu yapıya monoklinal yapı adı verilir. bu yapıda dirençli ve dirençsiz tabakalar ardışık olarak bulunur. Aşınımdaki farklılık sonucu yapıda konsekant vadi, sübsekant vadi yada depresyon ile kuesta yapısı oluşur. Kuesta bilhassa monoklinal yapının bulunduğu yerlerde dirençli ve dirençsiz tabakaların aşınması ile ortaya çıkan eğim derecesi 03-30 derece arasında değişen dirençli tabakalardan meydana gelen jeomorfolojik şekile kuesta denir. Kuesta iki kısımdan meydana gelir:kuesta alnı ve kuesta sırtı. Dirençli tabaka başına rastlayan kısma kuesta alnı, tabaka yüzeyine bakan hafif eğimli yamaça ise kuesta sırtı denir. kuesta sırtı aynı zamanda sübsekant depresyonun yada sübsekant akarsu vadisinin eğimi az kesimine raslar. Kuestaların topoğrafyada belirmesi, tabaka kalınlığına, tabaka eğimine, iklim şartlarına ,tabakaların litolojik özeliklerine göre değişir. Kuesta rölyefini  Ergene ırmağı havzasının Istranca dağları kesiminde Çukurova ile Toros dağları arasındaki kesimde Çanakkale Boğazı çevresinde görmek mümkündür.

Navigasyon

[0] Mesajlar