Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kültür bölgelerinin oluşumu ve Türk kültürü  (Okunma Sayısı 14084 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
gokalpyigit
Yeni üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16


« : 07 Mart 2008, 21:30:53 »


Kültür bölgelerinin oluşumu ve Türk kültürü konusunun notları lazım.Acilen  ilgilenirseniz için sevinirim.
Kayıtlı
gokalpyigit
Yeni üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16


« Yanıtla #1 : 09 Mart 2008, 17:50:09 »

ilgilendiğiniz için teşekkür ederim  kendim açtığım konuyu kendim cevapladım!!! Huh?

DÜNYA KÜLTÜRÜNDE TÜRK İZLERİ
Dünyanın en eski kültürlerinden olan Türk kültürü dünyanın en eski kültürlerini etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir.
Uygurlar dönemi ile birlikte yerleşik hayata geçmeye başlayan Türkler önemli bir kültürel değişime uğramış ve mimari sanat ve devlet yönetimi alanında çok önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Türkler kitleler halinde islama geçtikten sonra özellikle Selçuklu ve Osmanlı devleti döneminde Türk kültürü dünyan en köklü kültürleri ile boy ölçüşmüş hatta onları bazı alanda geçmiştir.
Türkler bugün için 7 tam bağımsız ondan fazla özerkli cumhuriyetten dünyanın dört bir yanında ekonomik nedenlerden dolayı yaşamakta ve buralarda Türk dilinin ağızları konuşmaktadır.
Türkçe dünyada en fazla konuşulan 5. dildir Türk dil kurumuna göre Türkçe dünya dillerine 10.00 fazlam kelime hediye etmiştir.
Günümüzde Uzak doğuda mançurya dan  orta avrupadan viyanaya  kadar kUzey Afrika çöllerinden Arap yarım adasına kadar ve tüm Karadeniz  çevresinde  Türk kültürüne ait olumlu izler yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala sürmektedir.
Geçmiş tarihi dönemlerindeki Türk izleri dışında günümüzde dört bir yanında yaşayan Türklerde yine kültürlerini gittikleri yerde yaşatmaktadırlar.


TÜRK KÜLTÜRÜ
Türk Kültürünün kökleri, Orta Asya’daki göçebe, Gök Tanrı inanışına sahip, savaşçı halkların kültürüne dayanır. Bu atlı-göçebe kültürün gelişme tarihi taş devrine kadar gider. Bu dönem, At, Kurt, koyun gibi hayvanların evcilleştirildiği ilk kültür dönemidir. Ayrıca süt ürünleri, keten ve Halı dokumacılığı da ilk bu dönemde geliştirilmiştir.
Türk boyları bu eski kültürden, Töre diye adlandırdıkları toplumsal hukuk anlayışlarıyla ayrılmışlardır. İnançlarından dolayı her boyun ayrı isimi var olmuş ise de, bu boylar Türk halkının parçası olduklarını unutmamışlardır. Töreye uyan boylara önceleri Törük ya da Török(Türük) denmiş sonraları bu sözcük Türk biçimine dönüşmüştür.
Başka bir Anlatılışa göre, Türk Cümlesi Çince Tue' Kue ( cesur ) cümlesinden kaynaklanmıştır.
4000 yıllık Türk tarihi süresince, Türk milleti tüm Avrasya üzerinde farklı medeniyetlerle temasa girip, bazı kültürlerden etkilenmiş bazılarını da etkilemiştir.


TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ
Türk kültürü M.ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır.

Türklerin oluşturduğu bu kültüre Atlı Göçebe veya Bozkır Kültürü adı da verilmektedir.

Türklerin temel geçim kaynaklarının hayvancılık ve tarımdır. Ayrıca dokumacılık ve madencilikte önemli bir yer tutar

Çok köklü ve eski olmaları.

Coğrafi konumu ve köklü geçmişi nedeniyle insan sevgisi ve dünya barışını temel alması

İpek yolu da Türkler açısından önemli bir yer tutmaktadır. İpek yolunun denetimi elde tutulduğu sürece ticaret de Türkler için önemli bir geçim kaynağı olmuştur.

Dünyada demir ilk defa Türkler tarafın dan kullanılmış ve at ilk defa Türkler tarafından evcilleştirilmiştir.

Savaşçı bir toplum olarak yaşamışlar, Kartal ve Kurdu kutsal hayvan olarak kabul etmişler ve sembol olarak kullanmışlardır.
Kayıtlı
Mc-BaR!$
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1« Yanıtla #2 : 21 Şubat 2009, 11:23:35 »

Paylasm ıcın tşk. bunun daha geniş bi acıklaması yok mu bu birz az acillll lütfen yardımcı olurmusunuz !!???
Kayıtlı
sefaatli66
Yeni üye
*

Performans: 8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 30« Yanıtla #3 : 23 Mart 2009, 19:38:43 »

sayfa 140

1-Yaşanılan yerin coğrafi şartları ile iklim arasındaki ilişki:

Her iklim bölgesinin kendine özgü coğrafi şartları vardır.

İklim şartları bir yerin su, toprakyapısı ve bitki örtüsünü doğrudan belirlediği için bir bölgedeki

coğrafi görünüm ve yaşam şartları da iklime göre şekillenir.

Fotoğraflardaki farklı ülkelere ait kılık-kıyafetlerdeki farklılığın


sebebi olarak; bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam tarzlarında etkili olan maddi ve


manevi kültür unsurları etkilidir.İklim ,örf ve adetler ,dini inanış,geçim tarzları ve doğal


ortam biraz daha ön plana çıkabilir.

2-Kültürü oluşturan unsurlar

Maddi(somut )unsurlar

· Coğrafi konum,

· Simgeler,

· Doğal ortam özellikleri,

· İklim özellikleri,

· Su özellikleri,

· Arazi yapısı

· Toprak özellikleridir.

Kültürü oluşturan manevi unsurlar

· Dil,

· Din ve inançlar,

· Ahlak kuralları,

· Örf ve adetler,

· Komşu kültürler,

· Dünya görüşü,

· Yasalar ve hukuk kurallarıdır.

3-Türk kültür kıyafetleri diğer ülkelerden farklıdır. Bunun sebepleri;

İklim şartları, gelenek ve görenekler, dini inanış, geçim tarzları, doğal ortam özellikleri.

DÜNYA KÜLTÜRÜNDE TÜRK İZLERİ

Kültür

Bir milleti millet yapan,onu diğer milletlerden ayıran özelliklerin bütünüdür.

Her milletin kendine has milli değerleridir.Kültürel Coğrafya

Kültürel coğrafya, dünya kültürlerinin coğrafi yaklaşımlarla incelenmesini ifade eder.

Ülkelerin ve bölgelerin, alışkanlık ve geleneklerinin, yeme içme, giyim kuşam, müzik, mimari, din ve dil gibi özelliklerinin incelenmesini içine alır.

Yeryüzüyle ilişkisi bağlamında, toplumsal yaşamın her yönü kültürel coğrafyanın ilgi alanı içine girebilir, hatta insanla ilgili olarak beşeri coğrafyanın tüm konuları, bir bakıma kültürel coğrafya konusu olarak da kabul edilebilir.


Kültür ocağı

Kültürün doğduğu yer o kültürün kültür ocağı olarak ifade edilir.

Bir kültürü oluşturan unsurlar bu ocaktan çıkar ve yayılır.


KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Öğrenilebilir olması,

Toplumsal olması,

Aktarılabilir olması,

Değişebilir olması,

Sürekli olması,

Bütünleştirici olması,

İhtiyaçları giderici olması

Belli kurallarının olması
...........
Kayıtlı_İlerlediğiniz Yolda Hiç Bir Zorlukla Karşılaşmıyorsanız,_Bilin ki o Yol Sizi Asla Doğruya Ulaştırmaz...[img]
sefaatli66
Yeni üye
*

Performans: 8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 30« Yanıtla #4 : 23 Mart 2009, 19:41:05 »

TÜRK KÜLTÜRÜ

Türk kültürünün ocağı yani ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya'dır.

Bu bölge; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalayalar, doğuda Kingan Dağları ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir bölgedir.

Türkler, çeşitli bölgelere göç etmişlerdir.

Bu göçler sonucunda Türk boylarının önemli bir bölümü Anadolu'ya gelmiş ve yeni kültürlere komşu olmuşlardır.

Bu kültürler; İslâm kültürü, Yunan kültürü ve İran - Pers kültürüdür.

Türkler, tarih boyunca asla esaret altında yaşamayı kabul etmemiş ve 16 bağımsız devlet kurmuş bir millettir.

Türklerin İslâmiyet ile şekillenen karakterinin en dikkat çeken özelliği, haksızlığa ve zulme karşı olan tepkisidir.

Türk halkı, tarih boyunca birçok imparatorluklar ve süper devletler kurmuş, üç kıtaya nizam vermiştir.

Tarih sahnesinde Müslüman Türkler hemen her dönemde, yönetici vasıflarıyla boy göstermişler, adaletli ve merhametli yönetimleriyle örnek teşkil etmişlerdir.

Farklı kültürlere ve inançlara sahip, farklı dilleri konuşan birçok milleti aynı bayrak altında ve büyük bir hoşgörü çerçevesinde sevgi ve saygı hudutları içinde yaşatabilmişlerdir.

Orta Asya'daki göçebe hayat tarzından kalma Türk kültür simgelerini günümüzde de görmek mümkündür.

Çadır, at, halı ve kilim dokumacılığı o dönemlerden günümüze ait simgelerdir.

Ancak daha sonraları Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç eden Türkler yerleşik hayata geçerek şehirler ve devletler kurmuş ve yerleştikleri bölgelerde pek çok sanat eserleri yapmışlardır.

Köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, camilere yüzyıllar öncesinde yapılmış eserlere günümüzde de rastlanabilmektedir


TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür.

Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır.

Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır.

Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir.


ETKİNLİK ÇALIŞMASI (142)

Türk Kültürünün Yaşandığı Bağımsız Türk Devletleri ve haritası:

Türkiye Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Azerbaycan

Türkmenistan

Özbekistan

Kazakistan

Kırgızistan

Tacikistan2-Türklerin yaşadığı bölgelerde iklim şartları ve yer şekillerinin Türk Kültürü üzerindeki Etkileri:


İKLİM

Türk kültürünün ocağı Orta Asya’nın iklim şartları, Türk Kültürüne şekil veren en önemli etkendir. Orta Asya’nın yarı kurak iklim şartları ve iklime bağlı bozkır bitki örtüsü, Türklerde ana geçim kaynağının küçükbaş hayvancılık olmasını zorunlu kılmıştır. Göçebe ve yarı göçebe yaşam tarzına bağlı olarak Türk Kültürü doğmuş ve bütün Dünya’ya yayılmıştır.

İklimin etkilerine ait birkaç örnek;

• Sıcak yerlerde ince giyisiler, soğuk yerlerde kalın giyisiler kullanılır.

• Yetişen ürünleri ve yemekleri belirler.

• Sıcak bölgelerdeki erkeklerin başını örtü ile örtmesi

• Türklerde düğünlerin iklim nedeniyle sonbaharda yapılması

• Orta Asya kültüründe zeytinyağı ve pirinç olmaması


SU ÖZELLİKLERİ

Bölgede mevcut olan su şartları bu bir akarsu göl olabilir o bölgede yaşayan insanların geçim kaynakları yaşam tarzları üzerinde etkili olabilir tarımsal faaliyetleri destekleyebilir su kaynakları deniz olarak düşünülürse bölge halkının kültüründe deniz ürünleri ön plana çıkabilir yine denize kıyısı olan ülke insanlarının kişilik özelliklerinde farklı özellikler ön plana çıkabilir.

TOPRAK VE ARAZİ YAPISI

• Yerleşmenin toplu veya dağınık olmasını arazi belirler

• Bölgedeki toprak , taş ve madenler el sanatı ve takıları etkiler(çini,gümüş,oltu)

• Düzlüklerde hayvancılığın gelişmesine bağlı olarak dokuma ve kilim üretiminin yaygın olması

• Dağların uzanışı nedeniyle İç Anadolu ile kıyılardaki kültürlerin birbirlerinden etkilenmemeleri


Yine bölge ekonomisi için arazinin engebeli olduğu yerler ile düzlük alanlar arasında farklılıklar görülebilir.3-Türklerin Yaşadıkları bölge bir ada olsaydı Kültürel Özellikleri nasıl olurdu?

-Türk Kültürü şimdiki kadar Dünyanın geniş bir alanına yayılamazdı.Etkileşim alanı daha dar olurdu.

-Türk Kültür zenginliği şimdiki kadar geniş içerikli olmazdı.

-Türk kültürünü oluşturan örf adetler,ekonomik faaliyetler,yaşam tarzları ve diğer özelliklerinde değişiklikler ve daralma görülürdü.

-Türk kültürünü oluşturan yaşam tarzları ve ekonomik özelliklerinde deniz özellikleri ön plana çıkardı.


Kayıtlı_İlerlediğiniz Yolda Hiç Bir Zorlukla Karşılaşmıyorsanız,_Bilin ki o Yol Sizi Asla Doğruya Ulaştırmaz...[img]
sefaatli66
Yeni üye
*

Performans: 8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 30« Yanıtla #5 : 23 Mart 2009, 19:42:43 »

ETKİNLİK (143)


Fotoğrafların Türk Kültüründe çağrıştırdıkları:

Aile bağlarının güçlü olması geniş yapılı aile birlikteliği ve yerleşik hayata geçişe uygunluk ,mimariye verilen önem.

Başka kültürler ile etkileşim,dostluk sohbet ,samimiyet,

Hayvancılık faaliyetleri ve ekonomik hayata etkisi

Göçebe kültüre yatkın bir yaşam tarzı hayatlarını devam ettirmek için el sanatlarına yöneliş. Çalışkanlık

Türklerin yaşam kültürü, yaşama sevinci ve hayattan tad alma zevkiydi.

Orta Asya bozkır kültürünün en temel simgesidir at.


en iyi şekilde temsil etmesinin sebepleri:

Yaşam alanı ve geçim kaynakları ile yaşam biçimleri hakkında en net bilgiler içerdiği içinETKİNLİK (146)

Tac Mahal: HİNDİSTAN

Şidar Medresesi:ÖZBEKİSTAN

Mostar Köprüsü: BOSNA-HERSEK

Kavalalı Mehmet Ali Camisi: MISIR

Selimiye Camisi: TÜRKİYE

ETKİNLİK (147)
Türk Kültürünü Etkileyen Faktörler


Komşu medeniyetler

Bulunduğu coğrafi konum

Yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler (Tarım ve Hayvancılık)

Türklerin kendilerine has karakter özellikleri

İklim ve Bitki Örtüsü

Yeryüzü şekilleri

Bağımsız yaşama düşüncesi.......
Kayıtlı_İlerlediğiniz Yolda Hiç Bir Zorlukla Karşılaşmıyorsanız,_Bilin ki o Yol Sizi Asla Doğruya Ulaştırmaz...[img]
ÇATAL BOYNUZLU GEYİK
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #6 : 02 Mayıs 2011, 15:54:27 »

PEK AYRINTILI DEĞİL BUNDAN DOLAYI YARDIMCI OLAMADINIZ TEŞEKKÜRLER.ftp://[hide][/hide]
Kod:
Alıntı
Shocked
Kayıtlı
mnymny
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #7 : 23 Mart 2013, 13:47:01 »

sayın yazar  yazınızı çok beğendim.  Wink
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic