Coğrafya Biz

Karma => Karma Dökümanlar => Konuyu başlatan: ekosistem üzerinde 06 Aralık 2006, 20:10:51Konu Başlığı: gezi ve inceleme kulübü yada kolu
Gönderen: ekosistem üzerinde 06 Aralık 2006, 20:10:51
Bu yıl ilk kez gezi ve inceleme kulübünde danışman öğretmenlik yapacağım. Okulumda daha önce bu kulüple ilgilibir çalışma yok. Bu kulübün tüzüğü gibi dökümanlara ve rehberliğe ihtiyacım var. yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.


Konu Başlığı: Ynt: gezi ve inceleme kulübü yada kolu
Gönderen: memzin üzerinde 07 Aralık 2006, 10:50:27
Hocam www.memocal.com sitesinde ilgili kulübün dökümanlarına ulaşabilirsiniz.


Konu Başlığı: Ynt: gezi ve inceleme kulübü yada kolu
Gönderen: ekosistem üzerinde 07 Aralık 2006, 12:52:09
ilgilendiğin için teşekkür ediyorum, yararlanabileceğim bir kaynak.


Konu Başlığı: Ynt: gezi ve inceleme kulübü yada kolu
Gönderen: erkan55 üzerinde 07 Aralık 2006, 15:21:52
 
EĞİTİCİ  KLÜP  İÇYÖNETMELİĞİ
 

OKULUN ADI: BAŞKALE İMKB ÇOK PROĞRAMLI LİSESİ

EĞİTİCİ KLÜBÜN ADI:  GEZİ GÖZLEM VE İNCELEME

 

 

Birinci Bölüm


Amaçlar:

Eğitici çalışmalar yönetmeliğinin genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda:

1-Özel yeteneklerini anlayabilme,geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme,

2-Planlı çalışma alışkanlığını kazanabilme,

3-Yeni durum  ve ortamlara uyum sağlayabilme,

4-Boş zamanlarını yararlı bir şekilde  değerlendirebilme,

5-Sosyal ilişkilerinde anlayışlı,saygılı ve ölçülü,farklı görüş anlayış ve çalışmaları hoşgörü ile karşılayabilme,

6-Grupça verilen görevleri tamamlamak için  sorumluluk duyma ve çalışa bilme,

7-Ferdi veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme,

8-Temiz,dikkatli çalışma ve malzemeleri ekonomik olarak kullanabilme becerisi,alışkanlığı davranışlarını verme.

 

Kapsam:

Bu iç yönetmelik  BAŞKALE İMKB ÇOK PROGRAMLI   Lisesi'ndeki                                      çalışmalarını kapsar.

 

Genel Hükümler:


1-Klüp,bütün üyeleri ile toplantı yaparak yapılacak çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlayarak Eğitici kol rehber öğretmenler kuruluna sunar.

2 Klüp - toplantısını başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla yapılır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.

3- Klüp  Yönetim Kurulu,haftada bir defa toplanarak Klüp çalışmalarını gözden geçirir.

4- Klübün ilk toplantısında :Yürürlükte bulunan Klübün iç yönetmeliğinin değişiklik yapılması teklifi olursa,görüşler karara bağlanır. Bu karar Klüp rehber öğretmenin vasıtası ile rehber öğretmenler toplantısında görüşüldükten sonra Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

5-Klübün rehber öğretmenleri Klübün toplantılarına gözlemci olarak katılır,danışman olarak kendilerinden yararlanılır.

6- Klübün bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.

7-Bu yönetmeliği okul müdürü yürütür.

İkinci Bölüm

 

1-Eğitici Klüp yönetmeliklerine göre,sınıf ve şubelerde seçilen ............öğrenciden oluşmuştur.

2-Eğitici Klübün Rehber öğretmenleri  ERKAN KUVETLİ

3-Genel kurulca klüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak:

 

Başkan                   :               

Başkan Yardımcısı  :

Sekreter                  :       

Yazman                  :

Üye                        :

 

Yedek Üyelikleri :

1-............................

2-............................

3-............................                            seçilmişlerdir.

 

Klüp Denetim Kurulu asil üyeliklerine :

1-...........................

2-...........................                                        seçilmişlerdir.

 

Klüp Denetim kurulu asil üyeliklerine :

1-...........................

2-...........................                                       seçilmişlerdir.

 

 

                                     Üçüncü Bölüm

Görevler

Eğitici Klüp  Başkanının Görevleri :

 

1- Klübün yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.

2-Klüple ilgili bütün dilekleri alır,üyeleri klüp toplantılarına çağırır.

3-Diğer eğitici kollarla iş birliği yapar.

4-Rehber öğretmenlerin gözetim,denetim ve yönlendirilmelerine kol üyelerine         iletir.

5- Klüp çalışmalarının düzeninin,disiplin ve gelişmeleri sağlar.

6-Genel Kurulda klüplerle ilgili eleştirileri cevaplandırır.

7- Klüple ilgili harcamaları saymanla birlikte tespit ederek,eğitici kollar yönetim kuruluna bildirir.

8- Klüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 

Eğitici Klüp Başkan Yardımcısının Görevleri :


1-Başkanın bulunmadığı hallerde,başkanın görevlerini yerine getirir.

2- Klübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

3-Başkanın Klüple ilgili vereceği  görevleri yerine getirir.

 

Yazmanın Görevleri :

 

1-Kararları  karar defterine  yazarak üyelere imzalatır.

2-Klüplerle ilgili yazışmaları yapar,takip eder.

3- Klüple ilgili belgeleri dosyaları düzenler.

 

Saymanın Görevleri :


1- Klübün para işlerini yürütür.

2- Klübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarır,asıllarını eğitici klüpler yönetim kuruluna verir.

3-Eğitici Klübün yıllık gelir giderleri ile ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

 

Eğitici Klübün Çalışma Alanı :


1-Eğitici klüp gerek kendi üyelerine,gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş,seziş,buluş, ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

2-Eğitici klüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar .Olanakları ölçüsünde resim, film, slaytlar hazırlar ve gösterir.

3-..Eğitici Klüp  yakın ve uzak çevreye inceleme gezileri yapar

 

Klübün tutacağı Defter ve Dosyalar :


1-Toplantı karar defteri                   

2- Gelir gider defteri                   

3-Harcamalar dosyası

4-Evrak dosyası ve zimmet defteri

5-Demirbaş defteri

 

Eğitici Klübün Sorumlu Olduğu Kişi ve Kurallar


 Eğitici Klüp Yönetim Kurulu

1-Okul müdürüne,                                                 

2-Görevli müdür yardımcısına,                       

3-Eğitici Klüp yönetici öğretmenlerine,                       

4-Rehber öğretmenler kuruluna,

5-Rehberlik servisine,

6- Klüp başkanlar kuruluna

7- Klüp genel kuruluna karşı sorumludur.
 

Eğitici Klübün İşbirliği yapacağı diğer eğitici kollar ve kurumlar :


1- Kültür Edebiyat klübü 

2- Kızılay klübü   

3- Yeşilay  klübü

4-

 

 

 

 Yönetim Kurulu

 

Başkan          Başkan yard.               Yazman       Sayman         

 

 

Üye

 

  .../../....                                                                   .../../....       

       İncelendi                                                       Görüldü
 
     Rehber Öğretmen                                          Rehberlik Servisi

                                                                       Rehber Öğretmeni


 

                                               .../../....

                                         
                             Başkale İMKB ÇP Lisesi Müdürü