Ara  

Lüksemburg
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU Tarih: 28 Ocak 2014, 09:05:09 Görüntüleme: 475
Özet: Grand Duche de Luxembourg

Ülkenin Resmi Tam Adı: Lüksemburg
Yerel Tam Adı: Grand Duche de Luxembourg
Yerel Kısa Şekli: Luxembourg
Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
Başkenti: Lüksemburg
İdari Bölümleri: 3 bölge; Diekirch, Grevenmacher, Lüksemburg
Bağımsızlık Günü: 1839 (Hollanda'dan)
Milli Bayramları: Milli gün 23 Haziran
Anayasası: 17 Ekim 1868
Üye Olduğu Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar: ACCT, AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZCGenel İstatistiki Bilgiler
Konum: Batı Avrupa'da, Fransa ile Almanya arasında yer alır.
Coğrafi Konumu: 49 45 Kuzey derecesi, 6 10 Doğu boylamı
Bulunduğu Kıta: Avrupa
Yüzölçümü: 2,586 km²
Sınırları: toplam: 356 km
Sınır Komşuları: Belçika 148 km, Fransa 73 km, Almanya 135 km
Denize Kıyısı (Sahil şeridi): 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Kıtasal ve ılıman iklim arasında değişiklik gösterir.
Deniz Seviyesinden Yüksekliği: en alçak noktası: Moselle Nehri 133 m
en yüksek noktası: Buurgplaatz 559 m
Doğal Kaynakları: Demir, işlenebilir topraklar
Arazi Kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24
sürekli ekinler: %1
Otlakları: %20
Ormanlık Arazisi: %35
Diğer Arazileri: %20
Sulanan Arazisi: 10 km² (1993 verileri)
Coğrafi Not: kara ile çevrili
Nüfus: 442,972 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus Artış Oranı: %1.26 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 9.26 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek Ölüm Oranı: 4.77 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama Hayat Süresi: Toplam Nüfusun: 77.3 yıl
Erkeklerde: 74.02 yıl
Kadınlarda: 80.8 yıl (2001 verileri)
Ortalama Çocuk Sayısı: 1.7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.16 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Lüksemburg'lu
Nüfusun Etnik Dağılımı: Kelt Kökenliler, Portekizler, İtalyanlar, Slavlar ve Avrupalılar
Din: Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar
Diller: Lüksemburg ca (ulusal dil), Almanca (resmi dil), Fransızca (resmi dil)
Okur Yazar Oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
Toplam Nüfusta: %100
erkekler: %100
kadınlar: %100 (2000 verileri)
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 15.9 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.7 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1
endüstri: %30
hizmet: %69 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7.8 (2000 verileri)
İş Gücü: 248,000 (2000)
Sektörlere Göre İşgücü Dağılımı: hizmet %83.2, endüstri %14.3, tarım %2.5 (1998 verileri)
İşsizlik oranı: %2.7 (2000 verileri)
Endüstri: Bankacılık, demir - çelik, gıda maddeleri, kimyasallar, metal ürünleri, mühendislik, cam, alüminyum
Endüstrinin büyüme oranı: %7.8 (2000 verileri)
Elektrik Üretimi: 648 milyon kWh (1999)
Elektrik Tüketimi: 6.149 milyar kWh (1999)
Elektrik İhracatı: 655 milyon kWh (1999)
Elektrik İthalatı: 6.201 milyar kWh (1999)
Tarım Ürünleri: Arpa, yulaf, patates, buğday, meyve, üzüm, çiftlik hayvanları
İhracat: 7.6 milyar $ (2000)
İhracat Ürünleri: Makine ve ekipman, çelik ürünleri, kimyasallar, kauçuk, cam
İhracat Ortakları: AB %75, ABD %4 (1999)
İthalat: 10 milyar $ (2000)
İthalat Ürünleri: Mineraller, metaller, gıda maddeleri, kaliteli tüketim ürünleri
İthalat Ortakları: AB %81, ABD %9 (1999)
Para Birimi: Lüksemburg Frankı (LUF); Euro (EUR)
Para Birimi Kodu: LUF; EUR
Mali Yılı: Takvim yılı

Oylama: Bu makale henüz oylanmadı.
Yorumlar


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic