Ara  

Coğrafyanın Bölümleri
Gönderen: M.Sami KÖROĞLU Tarih: 28 Ocak 2014, 11:23:15 Görüntüleme: 441
Özet: Coğrafyanın Bölümleri

1-GENEL COĞRAFYA:Yeryüzünün özeliklerini belirleyen tabii, beşeri ve ekonomik olayları ayrı, ayrı bütün dünya üzerinde inceler. Dünya'nın genel özelliklerini inceler. Örneğin, Dünya'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi. Genel Coğrafyanın alt bölümleri Fiziki, Beşeri ve Ekonomik Coğrafyadır

A-FİZİKİ COĞRAFYA :Yeryüzünde oluşan doğal olayları konu alır. Beş bölüme ayrılır.

MATEMATİK COĞRAFYA : Yerkürenin şekli, boyutları, hareketleri ve harita bilgisi konularını inceler. Matematik, astronomi, fizik, kartoğrafya gibi bilimlerin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarından faydalanır.

KLİMATOLOJİ (iklim bilimi): Atmosferin alt katı olan troposferdeki olayları ve iklim elemanlarını inceler. Sıcaklık, basınç, nem ve yağışlar, iklim tipleri konularını oluşturur.
JEOMORFOLOJİ (Yer şekli bilimi) : Yer şekillerini ve bunların oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler. Jeoloji ile iç içedir.

HİDROĞRAFYA (Su bilimi): Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran sularda
oluşan olayları inceler. Denizleri, gölleri ve akarsuları inceler.
BİYOCOĞRAFYA (Canlı coğrafyası) : Bitki ve hayvan topluluklarını inceler. Biyoloji ile
İlişkilidir.
B-BEŞERİ COĞRAFYA : İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. Nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri, yerleşme gibi... (Nüfus, göç, yerleşme, vb. faaliyetleri incelerC-EKONOMİK COĞRAFYA : İnsanların yarattığı bütün ekonomik etkinlikleri İnceler. coğrafya (Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik, vb. faaliyetleri inceler.)
2-YEREL COĞRAFYA : Ülkeler coğrafyası diye de adlandırılır. Dünya'nın herhangi bir bölümünü, kıta, ülke, bölge, yöre ya da il düzeyinde ele alıp inceler. Örneğin, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi
Yerel coğrafya;
a. Kıta Coğrafyası
b. Ülkeler Coğrafyası
c. Bölgeler Coğrafyası
gibi bölümlere ayrılır
Türkiye fiziki coğrafyası konuları:
Türkiyenin yerşekilleri
Türkiyenin iklimi
Türkiyenin bitki örtüsü
Türkiyenin akarsuları
Türkiyenin gölleri
Türkiyenin beşeri coğrafyası konuları:
Türkiye de nüfus artışı
Türkiye de nüfusun dağılışı
Türkiye de nüfusun yapısı
Türkiye de yerleşme biçimleri
Türkiye de köy-kent yerleşmeri
Türkiye ekonomik coğrafyası konuları:
Türkiye ekonomik coğrafyasını etkileyen faktörler
Türkiye de tarım
Türkiye de hayvancılık
Türkiye de madencilik
Türkiye de sanayi
Türkiye de turizm
Türkiye de ticaret
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri

Ülkeler Coğrafyası:
Komşu ülkeler
Türk ülkeleri
Akdeniz ülkeleri
Avrupa ülkeleri
Diğer kıtaların büyük ülkeleri

Oylama: Bu makale henüz oylanmadı.
Yorumlar


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic