Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 11.Sınıf 2.Bölüm(sayfa47-48)ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Soruları  (Okunma Sayısı 9580 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Mustafa NAZ
Genel Moderator
******

Performans: 1921
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2958« : 02 Kasım 2008, 14:30:47 »


Eksik ve yanlış yorum olabilir farkeden arkadaşlar lütfen düzeltsin.
2.Bölüm Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?
Çin nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir politika uygulamaktadır.
2. Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?
Doğumlar,ölümler ve göçlerdir.Diğer yandan ülkenin toprak kazanması ya da kaybetmesi nüfusun değişiminde rol oynayan faktörlerdendir.
3. Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.
Ülkede genç nüfusun artmasının avantajları ;Ekonomik ve eğitim yönünden genç nüfüs atılım yapmak için büyük bir potansiyel güçtür.Ülkeye gerekli ucuz işgücü kolayca sağlanır.İhtiyaç halinde kolayca büyük bir ordu kurulabilir.Üretimin artar ve tüketim ihtiyaçları dolayısıylada piyasa canlanır.
4. Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?
Roma; tarihsel süreçte siyasi,dini,kültürel ve sanat alanında odak merkezi  bir kent olmuştur.Bu özellikleriyle dünya tarihinde belirleyici bir rolü asırlar boyu sürdürmüşlerdir.Bundan dolayı "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüşlerdir.Aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun da başkentliğini yaptıklarından dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır.Roma, Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya'dan çok daha büyüktür.Günümüzde hizmet sektörünün egemen olduğu Roma da finans,bankacılık,sigortacılık,ticaret ve turizm iş gücünün 2/3’ünü istihdam etmektedir.
5. Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Olumlu Sonuçları
*Kişi başına düşen gelirin artması
*Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
*İşsizliğin azalması
*Köyden kente göçün azalması
*Sosyal sorunların azalması
*Tasarrufların artıp tüketimin azalması
*Doğal kaynakların aşırı tüketiminin azalması
*Devletin yatırım ve diğer giderlerinin azalması
*Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi
*Sağlık koşullarının düzelmesi ve yaşama standardının artması.
 Olumsuz Sonuçları
*Yaşlı nüfus oranının artması(Dolayısıyla bağımlı nüfus)
*Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
*Dinamik nüfus oranının azalması(Çalışma çağında nüfusun azalması)
*Cinsiyet dengesizliği
*Ülkenin savunma gücünün azalması
*Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması
6. New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur?
ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması,
New York'un caddelerinden biri olan Wall Street, dünyanın bir numaralı finans merkezi olması, dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır
7. Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını belirleyiniz.
*Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar.
*Sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir.
*Devletin vergi gelirleri azalır.
*Kişi başına düşen milli gelir azalır.
*Yaşama standartları düşer ve dengesiz beslenme görülür.
*Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yetersizlikler başlar beraberinde sosyal sorunlar baş gösterir.
*Üretim azalır,devletin giderleri artar.
*Ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir ve ülke kalkınması sekteye uğrar.
* İç ve dış göçler artar.
8. Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden olur?
*Yaşlı nüfus oranını artar(Bağımlı nüfus),aktif (çalışma çağı)nüfus oranı azalır.
*Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalır.
*Ülkenin savunma gücü azalır.
*Sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması(sağlık giderleri artar).
*Devletin vergi gelirleri azalır.
*Tasarruflar azalır,kişi başına düşen gelir ve üretim azalır.
9. Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler etkili olmuştur?
Özellikle Kuzey yarım kürede orta kuşak civarında kurulmuşlardır.Uygun iklim ve toprak koşulları ulaşım ve ticaretin gelişmesinin yanı sıra sanayi inkılabının sonrasında bu merkezler sanayideki atılımlarla daha da büyümüşlerdir.
10. Ölüm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif nüfus, demografik şişme
kavramalarını açıklayınız.
Ölüm oranı: Yıllık her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır.
Nüfus Patlaması:Günümüzde hayat şartlarındaki türlü iyileşmeler sonucu(sağlık,yeterli ve dengeli beslenme) ölüm oranlarının düşmesi, doğum oranlarının ise değişmemesi sonucu nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.
Nüfus Planlaması: Ailelere, sahip olmak istedikleri ve yetiştirebilecekleri çocuk sayısı konusunda karar verebilme ve bunu gerçekleştirecek yöntemleri uygulayabilme imkânlarının verilmesidir.
Nüfus Politikası:Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne nüfus politikası denir.
Aktif nüfus: Çalışma hayatının yaş sınırları(15-65)içinde bulunan nüfüstur.
Demografik Şişme: Kentlerin sanayi, ekonomik, kültürel özelliklerini gerçekleştirmeden, dışarıdan aşırı göç alarak nüfuslanmasıdır.Diyarbakır’ın yoğun nüfuslanması terör nedeniyle buraya yapılan göçlerdir.
11. Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus artışı istenen düzeyde
değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.
Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.Doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır
12. Aşağıdaki piramitte Japonya'nın 1955- 2015(tahminî) yılları arasındaki nüfus değişimi gösterilmiştir.
Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus politikası uygulamış olabilir?
*Nüfus artışını düşürücü bir politika izlemiştir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Şehirsel fonksiyonlar SANAYİ,ULAŞIM,TİCARET,LİMAN,TURİZM,KÜLTÜR,EĞİTİM dır.
2. Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler NUFUSU ve FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ dır.
3. Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı KÜRESEL çaptadır.
4. Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan fonksiyonu LİMANDIR dır.
5. NAİROBİ,BAKÜ şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken, NEW YORK,LONDRA,MEKKE gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.
6. New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında TİCARİ,SİYASİ ,KÜLTÜR ,FİNANS ve EKONOMİK fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.
7. Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin NUFÜS ve FONKSİYONEL özellikleri etkilidir.
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 47
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler sınıflandırması içinde yer almaz?
A) Tarım B) Liman C) Ulaşım D) Maden E) Askerî
2. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?
A) Şam B) Tokyo C) Paris D) Londra E) New York
3. Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye sahiptir?
A) Marsilya B) Zürih C) Milano D) Moskova E) Mekke
4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?
A) Amsterdam B) Marsilya C) İstanbul D) İskenderiye E) Varşova
5. Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusunu artırıcı politika izlemesi
daha uygundur?
A) Almanya B) Çin C) Hindistan D) Türkiye E) Endonezya
6. Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?
A) Manila B) Mekke C) La Paz D) Lizbon E) Mogadişu
7. Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını genişletmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi en azdır?
A) Tarım B) Ulaşım C) Ticaret D) Nüfus E) Endüstri
8. New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkilidir?
A) Ulaşım B) Ticaret C) Tarım D) Maden E) Sanayi
9. Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak
kalkınma hızı yavaşlamaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun
olması beklenir?
A) Bulgaristan B) Fransa C) Finlandiya D) Afganistan E) Kanada
10. Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi
beklenemez?
A) İşsizlik oranının azalması B) İç ve dış göçlerin artması
C) Kalkınma hızının artması D) Genç nüfus oranının azalması
E) Doğal kaynakların tüketiminin azalması
11. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri değildir?
A) Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi B) Aile planlaması
C) Savaşların artması D) Bebek ölüm oranlarının artması
E) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
12. Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır?
A) Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti B) Çok sayıda hastane ve okul yapılması
C) Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması D) Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi
E) İç göçlerin teşvik edilmesi
13. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?
A) Marsilya B) Amsterdam C) İstanbul D) Rotterdam E) Paris
14. Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluşturmaz?
A) Hindistan B) Fransa C) Pakistan D) Mısır E) Çin

Kayıtlı

Tarsus Cengiz Topel Anadolu Lisesi
missgirl_master
Yeni Üye
*

Performans: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


« Yanıtla #1 : 04 Kasım 2008, 16:27:22 »

paylaşım için cok cok saolun..
Kayıtlı
azem70
VIP Üye
******

Performans: 41
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 669« Yanıtla #2 : 04 Kasım 2008, 17:58:38 »

Teşekkürler. Paylaşım için. Çalışmalarınızındevamınını dilerim.
Kayıtlı
KETCOĞ
Uzman Üye
*****

Performans: 200
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 404« Yanıtla #3 : 04 Kasım 2008, 19:12:15 »

değerli hocam çok teşekkür ederim.
Kayıtlı
yazgülü17-19
Uzman Üye
*****

Performans: 253
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 235


''ÖĞRENCİ''


« Yanıtla #4 : 12 Kasım 2008, 13:25:09 »

Teşekkürler. Paylaşım için. Çalışmalarınızındevamınını dilerim.
değerli hocam çok teşekkür ederim.
Kayıtlı

HİÇ KİMSEYİ BİLDİĞİNİN ÖTESİNDE YARGILAYAMAZSIN VE BİLDİĞİN NE KADAR DA AZ...
seda nur
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #5 : 18 Kasım 2008, 13:55:07 »

cok saolun ya
Kayıtlı
laden
VIP Üye
******

Performans: 48
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 500

Merhaba güzel gün


« Yanıtla #6 : 18 Kasım 2008, 18:53:13 »

çok çok teşekkürler hocam
Kayıtlı

Bursa Ertuğrulgazi Lisesi
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic