Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Anadolu-Fen-And.Lis. Sınavla Öğretmen Alımı  (Okunma Sayısı 6250 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ERKAN ATAY
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2


« : 09 Aralık 2009, 09:03:00 »


Merhaba arkadaşlar.Öncelikle sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar dilerim.Sınavın yaklaştığı şu günlerde bir çogumuz hazırlanırken,Eğitim bilimleri,Türkçe ve İnkılap tarihine  çalışıyoruz.Oysa branş bölümünden de farklı sorular çıkyor.Malum bu sınavdaki soruların bir kısmı  bizlerin okullarda üzerinde durduğumuz ÖSS soru modellerinden daha farklı.Bu bölümde gerek hazırlık yapan gerekse tecrübeli olan arkadaşlarımızın Branş kısmından şu bölümlere bakın,şu tipte sorular çıkabilir,Bu yıl şu kısımdan da sorabilirler diyebileceğimiz soru tiplerini veya başlıkları bu bölümde paylaşırsak verimli olur düşündesindeyim.Teşekkürler..
Kayıtlı
sigara71
Sürekli Üye
***

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 128« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2009, 09:31:38 »

Bir akarsuyun belirli bir kesitinden saniyede geçen su miktarına akım (debi) denir.
Akımın yıl boyunca gösterdiği değişiklik, rejimi oluşturur.
Rejimi belirleyen etmenle¬r
1-iklim, 2-yatak eğimi 3-ve bitki örtüsü gelir.
Akarsu seviyesinde yıl boyunca meydana gelen değişmelere akarsu rejimi denir.
Akarsu rejimini etkileyen başlıca etmenler; 1-iklim koşullan, 2-jeolojik yapı ve 3-bitki örtüşüdür.
Akarsu rejimle¬ri 1-düzenli ve 2-düzensiz olmak üzere iki ana gruba ayrılır.
A. YAĞMUR SULARIYLA BESLENEN AKARSULAR
Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerdeki akar¬suların bir kısmı yağ¬mur sulanyla beslenmekte¬dir.
B. KAR VE BUZ SULARI İLE BESLENEN AKARSULAR
Kar ve buz sularıyla beslenen akarsuların tipik örneklerine, Doğu Karadeniz Bölü¬mü'nde rastlanır.
C. KAYNAK SULARIYLA BESLENEN AKARSULAR
Türkiye'de akarsuların büyük bir kısmı kay¬nak sularıyla beslenir. Ancak kaynaktan çıktık¬tan sonra buharlaşma ve yağış gibi iklim etmen¬leri belirleyici duruma geçer.
Ç. GOLDEN ÇIKAN AKARSULAR
en tipik olanları, Güney Marmara'da yer alırlar. Mustafa Kemalpaşa ve Orhaneli çayları, Ayrıca Kovada çayı, Karasu,
D. KARMA REJIMLI AKARSULAR
Birden fazla iklim bölgesinden beslendiği için seviyesinde yılda birden fazla çekilme ve yükselmenin görüldüğü akarsu rejimine karma rejim denir.
E. Sel REJIMLI AKARSULAR
Taşıdıkları su miktarı belirsiz zamanlarda artan akarsuların rejimidir..AKARSU HAVZALARIMIZ
Akarsu havzaları ikiye ayrılır.
a)   Açık Havzalar: Sularını denize ulaştırabilen akar¬sularının havzalarıdır. Ülkemizdeki başlıca açık havzalar ve bu havzalar içinde yer alan akarsula¬rımız şunlardır;
Karadeniz'e Dökülen Akarsular :Yeşil ırmak ,Çoruh ,Sakarya
Marmara Denizi'ne Dökülen Akarsular : Susurluk Çayı
Ege Denizi'ne Dökülen Akarsular
-   Meriç Bakırçay Gediz Küçük Menderes Büyük Menderes
-   Akdeniz'e Dökülen Akarsular Seyhan(Zamantı çayıdır)( Menzelet ve Aslantaş barajları) Ceyhan (Berke barajı)Asi  Göksu Aksu Dalaman ve Eşen çayları Manavgat Irmağı Aksu ırmağı
Basra Körfezine Dökülen Akarsular  Fırat Dicle Zap Suyu1-Fırat : Murat ile Karasu gibi iki büyük kolun birleşmesiyle oluşan Fırat, Atatürk, Keban ve Karakaya
2-Dicle, Batman, Botan, Garzan ve
3-Zap :ülkemizden doğup sınırlanınız dışında Dicle ile birleşen Zap suyudur
4- Kura :Hazar denizine dökülmeden önce Araş'la birleşir.
Bazı akarsularımız ülkemizden doğup başka ülkelerin topraklarından deniz ya da göllere dökü¬lürler. Bunlar:
Araş ve Kura (hazar) Çoruh (kara deniz Hazar Denizi : Gürcistan)
Fırat, Dicle, Zap Suyu : Basra Körfezi
Bazı akarsular ise başka ülkelerden doğup ülkemizden denize dökülürler.
Meriç : Bulgaristan'dan doğup Ege Denizi'ne dökülür.
Asi      : Suriye topraklarından doğup Akdeniz'e dökülür.
         b  ) Kapalı havza : Sularını denizlere ulaştı-
ramayan akarsu havzalarına kapalı havza denir.
Kapalı havzalardaki akarsular sularını ya göllere
dökmekte ya da buharlaşma ve yeraltına sızma
nedeniyle belli bir noktadan sonra kaybetmekte¬
dir.
Birbirine komşu akar¬suların beslenme havzalarını ayıran sınıra su bölümü çizgisi denir.
GENEL ÖZELLİKLERİ:
1-   kısa boylu , en uzun akarsuyumuz olan Kızılırmak ,
2-   hızlı akmalarıdır.( debileri fazladır)
3-   hidroelektrik potan¬siyelinin yüksek
4-   su miktarı, mevsimlere göre önemli farklılıklar göstermektedir.
5-   Küçük akarsuların pek çoğu kurur.
6-   ulaşım imkânları çok sınırlıdır.( Kocaırmak, kıyıdan 7 km iç kısma kadar ulaşıma)
7-   rejimleri de değişiklik gösterir düzenli değildir.
aşındırma güçlerinin fazla Mekanik aşındırma güçleri fazladır.
8-   Erozyonu artırıcı etkileri fazladır. Bol alüvyon taşırlar

A .Türkiye'de akarsuların oluşturduğu aşındırma şekilleri:
1- Vadi: Akarsuların içinden aktıkları çukurluklara vadi denir.
a) Çentik Vadi: b) Boğaz Vadi: c)   Kanyon vadi: ç ) Tabanlı vadi:
d) Yayvan vadi:
Vadi şekillerinin oluşumuna etki eden başlı¬ca etmenler şunlardır:
-   Akarsuyun aktığı zeminin özelliği,
-   Akarsuyun taşıdığı su miktarı,
-   Akarsu yatağının eğimi
-   Aşındırmanın bulunduğu evre
2. Seki (Taraca) : Akarsuların yataklarını yığdıkları alüvyonlarını yeniden aşındırmasıyla oluşurlar.
3.KIRGIBAYIR  Yağışlarla akışa geçen sular, yamaçlarda ya¬rıntılar oluşturur. Bu yarıntıların derinleşip yanlara doğru genişlemesiyle zamanla yan yana ve birbi¬rinden keskin sırtlarla ayrılan çok sayıda yarıntı oluşur. Üzerinde yürünmesi güç olan bu tür par¬çalanmış yüzeylere kırgıbayır denir.
4. Seki: Akarsular, vadilerinde bir taban meydana getirdikten sonra tektonik yükselmelere bağlı olarak yeniden yatağını kazmaya başlar Akarsu aşındırmasının son evresinde olu¬şur. 
5- peneplen  :Akarsular, yükseklerden taşıdıkları mater¬yalleri çukur yerlerde ve denizlerde biriktirerek yerşekillerini düzleştirmeye çalışır. Akarsuyun aşındırmasının son aşamasında yeryüzündeki büyük kabartılar önemli ölçüde yontularak çukur yerlerde biriktirilir. Böylece yüksek yerler ile al¬çak yerler arasında fazla bir yükselti farkı kal¬maz, yerşekilleri hafif dalgalı bir düzlük halini alır.
6-Dev kazanı: Akarsuların yüksek yerlerden aşağıya dökü¬lerek oluşturdukları çağlayan¬larda, suyun düştüğü yerde açılan çukurluklara dev kazanı denir
B. Akarsuların Biriktirme Şekilleri:
Akarsular içinde taşıdıkları yüklerini taşıyamaz duruma geldikleri yerlerde biriktirme yaparlar. Akarsu şu şartlarda biriktirme yapar:
1.   Eğimin azaldığı yerlerde suyun hızı yavaşlar, taşıma
gücü azalır.
2.   Debinin azaldığı yerlerde suyun taşıma gücü azalır.
3.   Yükün arttığı yerler, suyun taşıma gücünü azaltır.
4.   Yatağm genişlediği yerler, suyun hızını dolayısıyla da
taşıma gücünü azaltır.
Biriktirme Şekilleri
1-   Ova: Ova, çevresine göre çukurda kalan, akarsular tarafından derince yarılmamış, üzeri alüvyonlarla örtülü, düz ya da az eğimli alanlardır.
2-   Peri bacaları: Genellikle volkanik arazilerde selinti suların volkan tüflerini aşındırması sonucunda koni ve bacayı andıran şekiller meydana gelir. Bunlara peri bacaları adı verilir. Ülkemizde, Ürgüp ve Göreme yöresinde bulunan peri bacaları, ilginç görüntülerinden dolayı turistlerin ilgisini çekmektedir.
3-   Menderes : Yatak eğiminin azaldığı ve yana doğru aşındırmanın arttığı yerlerde akarsuyun hızı yavaşlar. Akarsu sağa sola doğru düenli büklümler yaparak akar. Akarsu hızdı çarptığı yamacı (çarpak ) aşındırır, hızının az olduğu yamaçta (yığınak ) ise biriktirir ve vadisini iyice genişletir. Akarsuyun yatağındaki bu büklümlere menderes denir.
4-   Irmak adası: Akarsuların genişleye¬rek aktıkları düzlüklerde, geniş yatakla¬rının ortasında taşıdıkları malzemeleri bi¬riktirmeleri sonucunda oluşmuş ada şek¬lindeki birikintilerdir.
5-   Deltalar: Akarsuların göle veya denize döküldükleri yerlerde, taşıdığı alüvyonları biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir. Ülkemizde bulunan başlıca deltalar Çukurova, Çarşamba ve Bafra ovalarıdır.
A-   Denizin sığ olması,
B-   Gelgit olayının etkisiz olması
C-   ,Güçlü akıntıların olmaması gerekir.
D-   Akarsuyun bol miktarda alüvyon taşıma¬ Akarsuyun denize döküldüğü yerde deni¬zin fazla derin olmaması,
I.Türkiye'deki biriktirme şekillerinin en yaygın olanları
birikinti konileridir. birikinti yelpazesi dağ  içi ovaları dağ eteği ovaları
Kil, kum, çakıl, kaya parçaları ve çeşitli tozlardan oluşan bu materyallere alüvyon denir
Kayıtlı
sigara71
Sürekli Üye
***

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 128« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2009, 09:33:56 »

GOLLER VE OLUŞUMLARI
Karalarda, çukur alanların sularla dolması sonucu oluşan ve denizlerle doğrudan bağlantısı bulunmayan durgun su birikintilerine, göl adı verilir.
a) Yer yüzünde ve Türkiye'de göllerin oluşumu
Türkiye'de, gölleri:
1.Türkiye'de, göllerin kapladığı alan fazla değildir.
2-Göllerimizin büyüklükleri az, sayılan çoktur.
3-göllerin büyük bir kısmı birbi¬rine yakın alanlarda toplanmıştır..
4-Doğal göllerden bazılarının gideğenleri vardır.
5-Fazla sularını denize ulaştıramayan göllerin sulan tuzlu¬dur
Göl sularının sıcaklığı ise gölün bulunduğu yükselti, enlem, yer altındaki kaynaklar¬dan katılan sıcak ya da soğuk sular ile göle dökülen veya gölden akan sulara bağlı ola¬rak değişir. Yükseltisi en fazla olan göller, Doğu Anadolu'da ve dağlık alanlarda yer alır. Bu nedenle sıcaklığı en düşük göller de buralardadır.
Güney Marmara, Göller Yöresi, Tuz Gölü çevresi ve Van Gölü çevresi, göllerin yoğunlaştığı alanlardır.
Ülkemizdeki göllerin sıcaklıklan da farklıdır. Enlem, yükselti, yağışlar, akarsular ve yer altı sulan, göl sulannın sıcaklığını etkileyen faktörlerdir.
Göl sulan, içerdikleri maddelerin oranına göre tatlı, tuzlu, acı veya sodalı olur. Göl su¬yunun tuzluluğunu etkileyen etmenlerden biri, gideğeninin olup olmamasıdır. Gideğeni bu¬lunan göller, sulannı yenileyebildiği için tuzluluk oranlan azdır (Beyşehir ve Eğirdir gölleri gibi). Yağışlar, göle dökülen sular, taban suyu, kaynak suyu, göldeki buharlaşma miktan ve göl çanağının yapısı da göl suyunun tuzluluğunu etkileyen etmenlerdir.
Göller, oluşumlanna göre doğal ve yapay göller olmak üzere iki gruba aynlır.
Ülkemizdeki göl ve bataklıkların toplam yüzölçümü 10 000 km2 kadardır.
Göllerimiz, yükseklik ve bulundukları yer bakımından da çok farklı özelliklere sahiptir. Kimisi hemen deniz kenarında (5-10 metre yükseklikte), kimisi ise yük¬
yük¬sek dağların tepesinde (3500 metre) bulunmaktadır.
Göllerimiz büyüklük olarak da farklıdır. Ancak bir kaç km2llik yüzölçüme sahip olan göl¬ler bulunabildiği gibi 3700 km2llik gölümüz de vardır.
Göller Dünya'nın hemen her yerine dağılmıştır. Fakat bu düzenli bir dağılış değildir. Bazı atanlar göl bakımından fakirken bazı alanlarda goller bir araya toplanmıştır. Göllerin bir ataya toplandıkla¬rı a'anlara Göller Yöresi denir, örneğin Akdeniz Bölgesi Göllerin sularının tuzluluğu bazı faktörle¬re bağlıdır.Bunlar;
•   Sularını denize boşaltıp boşaltmamasına
•   Yağış miktarına
•   Buharlaşma şartlarına
•   Genişliğine
•   Derinliğine
•   Göldeki su miktarına
•   Beslendiği akarsuların özelliğine
Golleri oluşumlarına göre ikiye ayırabiliriz.
1.   DOĞAL GÖLLER      2.        SUNİ (YAPAY - BARAJ) GÖLLER
Simde sırasıyla bu gölleri inceleyelim.
DOĞAL GÖU£R
Göller, karalar üzerindeki çukur alanların sularla dolması sonucu oluşan, denizlerle doğrudan bağlantısı bulunmayan durgun su birikintileridir. Asya kıt'asında yer alan Hazar gölü, çok büyük bir su kütlesi olmasına rağmen kapalı havza olduğundan deniz değildir.

A.Tektonik Göller: Tuz Gölü, Ulubat, İznik, Kuş, Eber, Beyşehir, Eğirdir, Burdur ve Hazar gölleridir.
Yerkabuğu hareketleriyle oluşan kıvrılma, kırılma ve çökmelerle meydana gelen çanaklar¬dır. Bu çanaklar; zamanla sularla dolarak tekto¬nik gölleri oluşturmaktadır.
a.Karstik-tektonik Göller: ^Kireç taşlarında oluşan sahalann faylarıma ile çökmesi ve daha sonra bu sahalarda kireç taşlarının erimesi ile geniş çukurlar oluşur Eğirdir, Kovada, Beyşehir, Suğla Yanşlı gölü
B. Doğal Set Gölleri
Çanak şeklindeki bir çukurluğun önünün doğal bir engelle kapanmasıyla doğal set göl¬
leri oluşur
a.Volkanik set gölleri:
Volkanik faaliyet sonucu çıkan lâv ve tüflerin bir çukurluğun önü¬nü tıkamasıyla oluşur Van Gölü, Erçek, Çıldır, Nazik ve Balık gölleri
b.ALÜVYAL SET GÖLLERİ:
Bu tür göller iki şekilde oluşur:
Birincisi ana akarsuya katılan yan derelerin, taşıdıkları materyalleri ana akarsuyun önünde biriktirmesiyle oluşan settin gerisinde, suların toplanmasıyla oluşur. Uzungöl Moğan ve Eymir gölleri bu şekilde oluşmuştur.
Diğer bir oluşum şekli, alüvyonların koyların önünü kapatması ve koyun denizden koparak göl haline gelmesiyle oluşur. Sapanca, Bafa (Çamiçi) ve Köyceğiz gölleri ile Bafa ve Köyceğiz Sapanca Gölü  gölleri bu şekilde oluşmuştur.
c) Traverten Set Gölleri:
Karstik yörelerde oluşan göllerdendir. Dere önlerinin Travertenlerle kapanmasıyla oluşur. Erzincan yakınlarındaki otlukbeli gölü bu türden¬dir
e. Delta set gölleri:
Deltaların dış kenarlarındaki setlerin gerisin¬de meydana gelen çanaklarda suların birikme¬siyle oluşur Akyatan ve Akyayan,  Balık, Liman, Tuzlagöl ve Karaboğaz, Simenlik, Dumanlıgöl ve Akgöl, deltalarda oluşmuş kıyı set göllerinin başlıcalandır.
f. Lagün ve Tombolo Gölleri: Kıyı kordonlarının koyların önünü kapatma¬sıyla oluşan göllere lagün ya da deniz kulağı denir. Büyük ve küçük Çekmece gölleri bu şekilde oluşmuştur.
g.Buzul (moren) set gölleri: Dördüncü Jeolojik dağlarımızda bu¬zulların  Bu buzulların aşındırması sonucu oluşan çanaklarda (sirk¬lerde) suların birikmesiyle göller oluşmuştur. Sirk gölleri olarak bilinen bu göller, çok kü¬çüktür. Buzul, Kaçkar, , Bingöl Mercan, Bolkar Cilo Munzur Dağları,  Bingöl, Ikiyaka dağlan üzerindeki Bey ,Uludağ üzerinde Aladağlar, Sat, Ağrı, Erciyes, Kaçkar ,dağlarının doruk kesimlerinde sirk gölleri bulunmaktadır
Göllerin adları ise: Deligöl'dür. Aynalıgöl, Karagöl ve Kilimli, Gölya-na
h)HEYELAN SET GÖLLERİ:
Heyelanlar sonucu akarsu önlerinin tıkan¬masıyla oluşur.
Sera ve Uzungöl, Abant ve Yedigöller, Tor¬tum Gölü, Borabay Gölü, Sülük Gölü
C.KARSTİK GÖLLER : Elmalı, Avlan ve Kestel gölleri Kestel ve Salda Kestel, Elmalı, Söğüt, Avlan ve Karagöl,
D. VOLKANİK GOLLER
Sönmüş yanardağ ağızlarındaki kraterlerin veya patlamalar sonucunda oluşmuş çukurluk¬larda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.
Volkanik faaliyet sonucu meydana gelen
krater : Çıldır, Van, Erçek, Nazik, Haçlı ve Ba¬lık gölleri örnektir.
kaldera  : Nemrut Gölü (Bitlis) yağmur, kar ve kaynak sularıyla beslenir.
Maar  (patlama) çanaklarıdır : îç Anadolu'daki Meke Tuzlası gölüdür .Ortasında volkanik bir tepe bulunan bu göl, dünyada çok az rastlanan bir oluşum özel¬liğine sahiptir. Göl, iç içe iki volkanik patlama sonucu meydana gelen bir çanakta oluş¬muştur. Tuzluluk oranı yüksek olduğu için gölden tuz elde edilir, iç Anadolu'daki di¬ğer volkanik Acıgöl'dür. Bu göllerin sulan acı ve tuzludur. Gölcük de bu tür göllerdendir.
E. Buzul (Sirk) Gölleri:
Buzul aşmdırmasıyla oluşan çukurlukların su ile dolmasıyla göller oluşur. Bu göllere sirk gölü denir. Yurdumuzda sirk gölleri, Dördüncü Jeolojik Dönemde buzullarla şekillendi¬rilmiş yüksek dağlarda görülür. Sirk göllerine özellikle Buzul, Mercan, İkiyaka, Kaçkar, Sat, Ağn, Bingöl dağlarında Aladağlar'da rastlanmaktadır


Kayıtlı
sigara71
Sürekli Üye
***

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 128« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2009, 09:34:29 »

C-TÜRKİYE'NİN OVALARI :

Çevresine göre alçakta bulunan ve akarsular tarafından derin vadilerle ya¬rılmamış olan geniş düzlüklere ova denir.
TÜRKİYE'DE OVALAR
1)Oluşumlarına Göre Ovalan
A-Çöküntü Ovaları;
B-Delta Ovalan:
C-Karstik Ovalan
D-Aşıntı Ovalan:
2-Bulundukları Yer Göre Ovalan
A- Kıyıya yakın(Kıyı ovalan )
B-- Kıyıya uzak olma(iç ovalar)
iç ovalar.
3-Yükseltilerine göre Ovalar:
A-deniz seviyesine yakın
B-yüksekliği az olan ovalar
C-yüksek ovalar1)
1)Oluşumlarına Göre Ovalar:
A-Çöküntü Ovaları; Dağlann arasındaki çöküntü alanlarının alüvyonlarla dolması sonucu oluşur*  Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes Amik ,Adapazarı, Hendek, Bolu,Düzce, Boyabat, Erbaa, Niksar, Suşehri ığdir ovası
Bu ovalan yükseltilen batıdan doğuya gidildikçe artar.
B-Delta Ovalan: Çarşamba, Bafra, Çukurova, Silifke, Büyük Menderes ovalan birer örnektir.
C-Karstik Ovalan Çözünebilir taşların bulunduğu alanlarda,suyun taşlan çözünlemesi sonucu oluşan çanaklarda alüvyonların dolması sonucuoluşan ovalardır. Küçük olan bu ovalara ülkemizde kireçtaşının (kalker) yaygın olduğu Antalya Bölümünde sıkça rastlanır. Elmalı, Gölhisar, Bozova, Korkuteli gibi.
D-Aşıntı Ovalan:  yer yüzünün dış güçler tarafından aşın derecede
aşındırılıp düzleşmesi sonucunda oluşur. Genç olan ülkemizde buovalara rastlanmaz. En tanınmışı Doğu Avrupa ovalandır.
2-Bulundukları Yer Göre Ovalan Kıyıya yakın veya uzak olma
durumlarına göre ikiye ayrılırlar. Kıyı ovalan ve iç ovalar.
A- Kıyıya yakın
olan bu ovaların önemli bir kısmı delta ovalandır. Çukurova,Bafra,
Çarşamba ovalan gibi. Finike,Kumluca, diğer kıyı ovalandır.
B-Kıyıdan uzak olan (iç ovalara) ise, Eskişehir, Muş, Doğubeyazıt, Turhal, Adapazarı, Tosya, Taşköprü, Niksar,Erbaa
Yüksekova örnek verilebilir.
3-Yükseltilerine göre Ovalar:
A-Çukur Ovalar: Yükseltileri 0 ile 500 m arasında değişen ovalardır. Türkiye'nin Kıyıla¬rındaki ovalar; bu türdendir.
Kimi ovalar deniz seviyesine yakm ve100 -200 m yükseklikte
Örneğin; Çarşamba, Sakarya, Gediz, Antalya, Çukurova ve Amik ovası
B-Yüksek Ovalar: Yükseltisi 500 m'den yük¬sekte bulunan ovalardır. kimileri 1000 - 2000 m yüksekliktedir.Türkiye'nin iç bölge¬lerindeki ovalar bu türdendir. Doğubeyazıt yüksek ovalara örnektir.
OVA OLUŞUM TİPLERİ;
Ovalar, çeşitli şekillerde oluşmaktadır.:
1-tektonik çukurluklarda oluşan ovalar, Bu tür ovalar; tektonik olaylarla meydana gelen çukurluklara akarsuyun yerleşmesi ve yüzeyi alüvyonlarla kapla m asıyla meydana gelir.
2-Taban ovaları: Akarsu tabanlarının genişlemesiyle oluşan ovalardır. Akarsu boylarında ya da akarsu ağzına ya¬kın kısımlarda, akarsu aşındırmasının ileri evre¬lerinde oluşur. Bu ovaların yüzeyi kalın alüvyon tabakasıyla kaplıdır. Alüvyonların kalınlığı 20 -30 m'yi bulur.
3-Delta ovaları : akarsu ağızlarında oluşan üçgen şeklindeki düzlüklerdir. Delta ovaları akarsuların taşıdığı alüvyonları deniz kıyılarında biriktirmesi sonucunda oluşurlar.
Delta oluşumu için gerekli koşullar şunlardır;
A-Akarsuyun bol alüvyon taşıması
B-Kıyı derinliğinin az olması (Kıta sahanlığının genişolması
C-Kıyıda gel - git genliğinin az olması
D-Kıyıda güçlü akıntıların bulunmaması
Başlıca kıyı ovalarımız ve onları oluşturan akarsu¬lar şunlardır;
Çarşamba Ovası - Yeşil ırmak,Bafra Ovası – Kızılırmak
Dikili Ovası – Bakırçay,Menemen Ovası - Gediz
Selçuk Ovası - Küçük Menderes,Balat Ovası - Büyük Menderes,
Silifke Ovası - Göksu
Çukurova - Seyhan ve Ceyhan
4-Dağ eteği ovalarıdır.
5- Göl yeri Ovaları İç Anadolu Bölgesi'nde rastlanır.
6- Karstik Ovalar Akdeniz Bölgesi'nde rastlanır. Korkuteli, Elmalı, Kestel, Tefenni,Gölhisar ovalarıdır.   
Bölgelere göre Ovalar
Marmara Bölgesi: Ergene Ovası (Havzası), Ada¬pazarı Ovası, Bursa - Karacabey Ovaları ve İnegöl Ovası.
Ege bölgesi: Bergama Ovası, Torbalı Ovası, Ödemiş Ovası, Manisa Ovası, Akhisar Ovası, Tur¬gutlu Ovası, Salihli Ovası ve Alaşehir Akdeniz Bölgesi: Korkuteli, Elmalı ve Kestel Amik Ovası
İç Anadolu Bölgesi: Konya Ovası, Develi Ovası ve Ankara Ovası
Karadeniz Bölgesi: Bolu - Düzce Ovaları, Merzi¬fon Ovası, Taşova, Erbaa Ovası ve Niksar Ovası,
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum Ovası, İğdır Ovası, Malatya (Havzası) Ovası, Muş Ovası, Bu¬lanık Ovası, Bingöl Ovası ve Yüksekova
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Harran Ovası, Ceylanpınar Ovası ve Diyarbakır (Havzası) Ovası
Ovaların çevrelerine etkileri şunlardır;
1- Ülkemizde nüfusun büyük bir kısmı geçimini ta¬rımdan sağlar. Bu nedenle ovalar nüfus bakımın¬dan zengindir.
2- Kentlerimizin ovalara doğru büyümesi
3- Sanayi kuruluşlarının ovalar üzerinde kurulması ve atıklarıyla tarım alanlarını kirletmesi
4- ovalar alüvyon topraklardan oluşturduk¬ları için deprem açısından yerleşime uygun değildir.

Kayıtlı
sigara71
Sürekli Üye
***

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 128« Yanıtla #4 : 09 Aralık 2009, 09:36:01 »

TÜRKİYEDE'Kİ VOLKAN DAĞLARI:
 Doğu Anadolu'daki Volkan Dağları:
1.   Büyük Ağrı Dağı
2.   Küçük Ağrı Dağı
3.   Nemrut Dağı (Krater gölü)
4.   Süphan Dağı (Krater gölü)
5.   Tendürek Dağı
İç Anadolu'daki Volkan Dağları:
1.   Karadağ
2.   Karacadağ
3.   Hasan Dağı
4.   Melendiz Dağı
5.   Erciyes Dağı
Güney Doğu Anadolu Volkan Dağları:
1. Karacadağ
Karadeniz'deki Volkan Dağları:
1. Köroğlu Dağı
Marmara'deki Volkan Dağı:
1.   Uludağ (İç püskürük)
 VOLKANİK DAĞLAR
Volkanik dağlar, yerin içindeki basınçlı kızgın magmanın; yer kabuğunun zayıf (kı¬rık, çatlak, oynak, ince vb.) yerlerinden, yeryüzüne çıkması ve birikmesiyle oluşur.
Yurdumuzdaki volkanik olaylar, Üçüncü Jeolojik zamanın ortalarında başlamış; Dördüncü Jeolojik zamanın başlarında daha etkin olmuştur. Şimdi hiçbiri etkin değildir.
1.Ağrı Dağı,  Türkiye'nin en yüksek volkanik bir dağdır (5137m). Küçük Ağrı Her iki dağın çevresinde de ana koniye bitişik birçok yan koni ve krater bulunmaktadır.
2.Tendürek dağı genç volkan konisi,
3.Aladağ volkan konisi
4.Süphan dağı birçok pat¬lama çukuru ve yan koniler yer almaktadır
5.Nemrut, geniş bir kalderaya sahiptir. Kalderanm batı yarısında oldukça derin bir göl oluşmuştur. küçük koniler vardır.
6.Erciyes (3917m) , bir ana koni ile çok sayıdaki yan konilerden oluşmuştur
7.Hasan Dağı
8.Melendiz dağı
9.Karacadağ
10.Karadağ,
11.Karacadağ Güney Ana Böl.
12.Kula :Batı Anadolu'da volkanizma daha çok Kula ve çevresi arazide sayısı 70'i bulan irili ufaklı genç vol¬kan konisi bulunmaktadır
13.Hasan Dağı ve Erciyes volkanlarından çıkan tüfler Nevşehir – Ürgüp çevresinde birikmiş ve bunlar sel suları tarafından aşındırılarak peribacaları oluş¬muştur.
14.Konya-Karapmar
15.Kars-Ardahan
16.Hatay-Hassa

TÜRKİYEDE'Kİ VOLKAN DAĞLARI:
 Doğu Anadolu'daki Volkan Dağları:
1.   Büyük Ağrı Dağı
2.   Küçük Ağrı Dağı
3.   Nemrut Dağı (Krater gölü)
4.   Süphan Dağı (Krater gölü)
5.   Tendürek Dağı
İç Anadolu'daki Volkan Dağları:
1.   Karadağ
2.   Karacadağ
3.   Hasan Dağı
4.   Melendiz Dağı
5.   Erciyes Dağı
Güney Doğu Anadolu Volkan Dağları:
1. Karacadağ
Karadeniz'deki Volkan Dağları:
1. Köroğlu Dağı
Marmara'deki Volkan Dağı:
1.   Uludağ (İç püskürük)
 VOLKANİK DAĞLAR
Volkanik dağlar, yerin içindeki basınçlı kızgın magmanın; yer kabuğunun zayıf (kı¬rık, çatlak, oynak, ince vb.) yerlerinden, yeryüzüne çıkması ve birikmesiyle oluşur.
Yurdumuzdaki volkanik olaylar, Üçüncü Jeolojik zamanın ortalarında başlamış; Dördüncü Jeolojik zamanın başlarında daha etkin olmuştur. Şimdi hiçbiri etkin değildir.
1.Ağrı Dağı,  Türkiye'nin en yüksek volkanik bir dağdır (5137m). Küçük Ağrı Her iki dağın çevresinde de ana koniye bitişik birçok yan koni ve krater bulunmaktadır.
2.Tendürek dağı genç volkan konisi,
3.Aladağ volkan konisi
4.Süphan dağı birçok pat¬lama çukuru ve yan koniler yer almaktadır
5.Nemrut, geniş bir kalderaya sahiptir. Kalderanm batı yarısında oldukça derin bir göl oluşmuştur. küçük koniler vardır.
6.Erciyes (3917m) , bir ana koni ile çok sayıdaki yan konilerden oluşmuştur
7.Hasan Dağı
8.Melendiz dağı
9.Karacadağ
10.Karadağ,
11.Karacadağ Güney Ana Böl.
12.Kula :Batı Anadolu'da volkanizma daha çok Kula ve çevresi arazide sayısı 70'i bulan irili ufaklı genç vol¬kan konisi bulunmaktadır
13.Hasan Dağı ve Erciyes volkanlarından çıkan tüfler Nevşehir – Ürgüp çevresinde birikmiş ve bunlar sel suları tarafından aşındırılarak peribacaları oluş¬muştur.
14.Konya-Karapmar
15.Kars-Ardahan
16.Hatay-Hassa

Kayıtlı
sigara71
Sürekli Üye
***

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 128« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2009, 09:36:55 »

TÜRKİYE'NİN DAĞLARI
dağlar;
1.Denizlerde biriken tortulların kıvrılarak yükselmesi,
2.Volkanlardan çıkan kızgın lâv ve taneli maddelerin birikmesi,
3.Yer kabuğunun kırık hatlar boyunca blok hâlinde yükselmesi sonucunda meydana gelmiştir.
Kıvrım Dağları:
Kuzey Anadolu Dağları
Güney Anadolu Dağları (Toroslar)
Kırık Dağları
Kıyı Ege Dağları (Yunt, Bozdağ, Aydın ve Mente¬şe Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
1.   Sıra :   Küre dağları, Canik Dağları, Giresun
Dağları ve Doğu Karadeniz Dağları
2.   Sıra :   Köroğlu Dağları, İlgaz Dağları, Yıldız,
Çimen, Kop, Mescit ve Yalnızçam Dağları
a-BATI ANADOLU DAĞLARI
Kazdağları, Uludağ  Honaz Dağı ile Baba Dağı Sandıklı, Murat ve Eğrigöz dağları Emirdağ, Türkmen ve Domaniç Dağları , Şaphane, Demirci Ayrıca Uludağ
Kıyı Ege Dağları :Madra, Yund, Bozdağ, Aydın Dağları ve Menteşe Dağ¬larıdır.
Kıyı Ege dağlarının çevrelerine etkileri şun¬lardır:
1.Kıyıya dik uzandıklarından Ege kıyılarının "EnineKıyı" özelliği göstermesine neden olmuşlardır.
2.Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir.
3.Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolaydır.
4.Dağlar arasındaki grabenler ülkemizin en verimli tarım alanlarındandir.
5. Kıyı çok girintili çıkıntılı, birçok koy ve körfeze sahiptir. Bu yüzden doğa liman bakımından zengindir.
6. Hinterlandları (İzmir gibi) oldukça geniştir.
b-GÜNEY ANADOLU DAĞLARI
Toroslar,
a. Batı Toroslar,  b.Orta Toroslar,  c.Güneydoğu Toroslar.
a.Batı Toroslar,
Bey Dağları, , Barla, Elmalı Dağlarıdır. Geyik Dağları, Sultan Dağları Ak dağlar, Sultan Dağları, Dedegöl Dağları
b.Orta Toroslar,
Bolkar dağı ve Aladağlardır Tahtalı ve Binboğa dağlarıyla Nur Dağları(Amanos)
c. Güneydoğu Toroslar
Hakkâri Dağları dağların en yüksek kütlesi Buzul Dağı'dır. Bu dağın üzerindeki Uludoruk tepesi (4135 m), Mardin Dağlarının (Mardin Eşiği) Nur Dağları, Malatya Dağları, Genç Dağ¬ları, Bitlis Dağları Nur Dağları, Engizek, Nurhak, Beydağı, Akçakara, Buzul ve Sat dağlarıdır. , Cudi, Namaz dağı, Raman ve Midyat dağları
Güney Anadolu Dağlarının başlıca özellikle¬ri ve çevrelerine etkileri şunlardır;
Kıyıya paralel uzandıklarından Akdeniz kıyılarının "Boyuna Kıyı" özelliği göstermesine neden olurlar
Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı güçleştirirler.
Bölgedeki başlıca Geçidler şunlardır;
1- Göller Yöresi'ni Antalya'ya Çubuk Geçidi,
2- îç Anadolu'yu Silifke'ye (Silifke - Konya)Sertavul Geçidi ve Göksu vadisi bağlamaktadır.
3- Gülek Böğazı'yla :Adana, Mersin ( İç Anadolu)
4- Belen Geçidi :İskenderun - Gaziantep
c.DOĞU ANADOLU DAĞLARI:
(Çimen, Kop, Mescit, ve Yalnızçam dağlan Mercan dağları
Palandöken Aras’ın Güneyi dağları Ağn Dağı Kü¬çük Ağrı Tendürek, Aladağ, Süphan ve Nemrut volkan konileri Karagöl ve Bingöl; Esence, Kargapazarı ve Allahüekber dağlarıdır/
Bey Da¬ğı, Maden ve Bitlis dağlar Şerafettin dağları
d. İÇ ANADOLU DAĞLARI
Köse ve Yıldız dağları, Tahtalı, Tecer ve Hınzır Çamlıbel Dağı ve Akdağ Elmadağı ve, Ayaş Dağlarıdır. Sündiken îdris Dağı, Çile Türkmen Dağı ile Sivrihisar dağlık
Kuzey Anadolu Dağlarının
Saros körfezinden başlar, Marmara denizinin tabanındaki çukur sahaları izleyerek İzmit Körfezi, Sapanca Gölü, Bolu, Çerkeş, Taşköprü, Erbaa-Niksar üzerinden Varto'ya kadar uzanır.
Küre Dağları,Bolu ve İlgaz dağları, Köroğlu Dağları oluşturur.
Giresun, Gü¬müşhane, Kalkanlı, Rize ve Kaçkar dağlan Canik dağları Çimen, Kop, Mescit ve Yalnızçam
Kuzey Anadolu Dağlarının başlıca özellikle¬ri ve çevrelerine etkileri şunlardır;
1.Kıyıya paralel uzandıklarından Karadeniz kıyıları¬nın "boyuna kıyı tipi" özelliği kazanmasına neden olmuşlardır.
2.Deniz etkisinin iç kesimlere sokulmasına engel olurlar.
3.Kıyı ile iç kesimlere bağlantısını Zigana (Kalkanlı) ve Kop geçitleri sağlar. (Ulaşım zorluğu)
4.Yapılarında   bol miktarda kil bulunduğundan sıksık heyelan olayları meydana gelir.
5.Ülkemizde en fazla yağış ve en gür ormanlar budağlar üzerinde oluşur.
6.Üçüncü Jeolojik Zamanda Alp orojenezi ile meydana gelmiştir.
7.Kıyı boyunca girinti ve çıkıntılar azdır.
8. Sinop Limanı dışında doğal liman yoktur,
Bölgedeki başlıca Geçidler şunlardır;
Kalkanlı ve Kop geçitleri ile Çoruh vad isidir.
İlgaz ve Ecevit geçitleridir.
e.Marmara Bölgesi'nde
Samanlı, Mudanya dağları ile Yıl¬dız dağlarıKayıtlı
sigara71
Sürekli Üye
***

Performans: 1
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 128« Yanıtla #6 : 09 Aralık 2009, 09:43:26 »

SEVGİLİ COĞRAFYA BRANDAŞLARIM SİGARA71 OLARAK GÖNDERDİĞİM SAYFADA SINAVDA BAŞARILI OLMANIZ DİLEĞİMLE zafer nergiz   (zafernergiz19@hotmail.com  )
Kayıtlı
neptün22
Yeni üye
*

Performans: 30
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 45« Yanıtla #7 : 09 Aralık 2009, 10:44:58 »

Arkadaşlar son 2 sınavda akarsu drenaj sistemleri ile ilgili sorular çıktı.Bunun yanında oyanuslardaki adalar ile bilgilerimizi,kanallar,boğazlar ile bilgilerimizi gözden geçirelim.Bir de Türkiyede ki Milli parklar,antik şehirler,göller ve yerleri,dağlar ve yerleri bilgilerimizi gözden geçirmekte fayda var.
Kayıtlı
ERKAN ATAY
Yeni Üye
*

Performans: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2


« Yanıtla #8 : 09 Aralık 2009, 18:51:01 »

Akarsuların kolları ,ovaların bulundukları yerleri (harita bilgisi ) şeklinde sorulabilir.Geçen yıl mesela Van gölü çevresindeki göller sorulmuştu.
Kayıtlı
adnankocabuga
VIP Üye
******

Performans: 26
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 532


Sungurbey Anadolu Lisesi-ADANA


« Yanıtla #9 : 09 Aralık 2009, 21:52:33 »

meteorolojide hava durumu ile ilgili kullanılan semboller hem fen lisesi hem anad lis. sınavında çıktı.
Kayıtlı

Coğrafya;yeryüzünün kullanım kılavuzudur.
bakı1453
VIP Üye
******

Performans: 62
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1619« Yanıtla #10 : 09 Aralık 2009, 22:30:40 »


2008 de yapılan sınav soruları pdf formatında

http://www.4shared.com/file/169199802/cb3036cd/testa.html
Kayıtlı

Medeniyet söküp atmaksa baştaki bağı,
Sizden daha medeni Afrika yamyamları.
Eğer medeniyet açmaksa bedeni,
Desenize hayvanlar sizden daha medeni. M.AKİF ERSOY
dondurmacı
VIP Üye
******

Performans: 396
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2548


.~.Murat BAKIT.~.


« Yanıtla #11 : 09 Aralık 2009, 22:37:18 »

 2008 de yapılan sınav soruları pdf formatında

http://www.4shared.com/file/169199802/cb3036cd/testa.html


teşekkürler
2006 2007 sorularını çözmüştüm, bir de buna bakayım
Kayıtlı

C O Ğ R A F Y A    V A T A N    S E V G İ S İ D İ R ...


neptün22
Yeni üye
*

Performans: 30
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 45« Yanıtla #12 : 10 Aralık 2009, 11:03:54 »

Evet arkadaşlar paylaşımlarınız için teşekkürler.Ancak bir çok arkadaşımızın daha bu paylaşıma katkıda bulunacağına inanıyorum.
Kayıtlı
akdamar20
VIP Üye
******

Performans: 167
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1009


« Yanıtla #13 : 10 Aralık 2009, 16:33:31 »

Merhaba arkadaşlar.Daha önceki yıllarda Coğrafya konusundan çıkmış soruları elinde olan paylaşabilir mi.?
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic