Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Meb'den açıköğretim liselerine yeni düzenleme!  (Okunma Sayısı 1590 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Emre Ütenler
Moderator
*****

Performans: 204
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 668« : 06 Eylül 2007, 10:23:37 »


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK), Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi yönetmeliklerinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması üzerine yeni yönetmelik yürürlüğe girene kadar genelgeyle düzenleme yaptı.

Düzenlemede öğrencilerin okullara kayıt kabulleri, ders saatleri, diploma notu ve sınavlarla ilgili hükümler yer alıyor.

"Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi" konulu bir genelge yayınlayan EĞİTEK Genel Müdür Vekili Orhan Ekinci, genelgede, Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğinin, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş iken, Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından bir kısım maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş oluduğunu ve yargı sürecinin henüz sona ermediğini hatırlattı.

Yönetmeliklerin yürütmesi durdurulan maddelerinin, yargı kararına uygun olarak yeniden düzenlenmesi çalışmalarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca sürdürülmekte olduğunu belirten Ekinci, çalışmaların henüz sonuçlanmadığını, bu arada Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de değişiklikler yapılarak,değişikliklerin yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Ekinci, yürütmesi durdurulan Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğinin maddeleri ile Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler sebebiyle açık öğretim liselerinin kayıt-kabul ve eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aksama meydana gelmemesi, öğrencilerin ve ilgili vatandaşların mağdur olmamaları açısından, Talim ve Terbiye Kurulunca yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler sonuçlanıncaya kadar bazı düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Genelgede şu düzenlemelere yer verildi:

"Açık Öğretim Lisesi ile ilgili olarak:

-Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlardan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesindeki şartları taşıyanların da kayıt ve kabullerinin yapılması,

-Kayıt için öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı; diploma, tasdikname, denklik belgesi; ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından gelenlerden okullarından alacakları onaylı not döküm çizelgesi/transkript belgesi istenmesi,

-Alan değiştiren öğrencilerin, okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulmaları,

-Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılması,

-Lise'de, ders geçme ve kredi sistemi uygulanması, programın ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılının ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşması, öğrencilerin, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanmaları, bir dersten bir defa kredi alınması, öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısına göre kredilerini almaları,

-Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi esaslarına uygun olarak ortaöğretim kurumları ile bunların dengi olan yurt dışı okulların ara sınıflarının; ders geçme ve kredi uygulamasından gelenlerin, kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde, sınıf geçme uygulamasından gelenlerin, devam ettikleri her ders yılı iki dönem kabul edilerek kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde, öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenime devam edebilmeleri, toplam 12 dönem sonunda mezun olamayan öğrencilerin, kayıt yenilemek şartıyla öğrenimlerine devam etmeleri, ancak, bu durumda olan öğrencilerin, paso ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrencilik haklarından yararlanmaları,

-Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten beşlik not sisteminde en az 2 (iki), puana göre ise 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) alınması,

-Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrencinin, bu dersi iki dönem daha alması, bu iki dönem sonunda da başarısız olan öğrencinin, bu dersten muaf olması, ancak dersin kredisini almaması, mezuniyet kredisini seçmeli derslerden tamamlaması, öğrenci muaf olduğu ortak dersi tekrar alabilmesi,

-Lise'de, hangi derslerin ortak, alan ya da seçmeli ders olduğunun ve kredilerinin, her dönem başında öğrencilere duyurulması ve elektronik ortamda yayımlanması, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için merkezî sistem sınavında beşlik not sisteminde en az 2 (iki), puana göre ise 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) alması,

-Lise'de alanlara göre mezuniyet için gerekli olan alan, ortak ve seçmeli ders kredilerinin haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilmesi, Lise'ye kayıt olan veya alan değiştiren öğrencilerin, mezun olabilmek için en az bir dönem Lise'de sınava girmek zorunda olmaları, okul bitirmede gerekli olan ve ders dağıtım çizelgelerinde belirlenen toplam kredinin, öğrencinin başardığı derslerin kredileri/haftalık ders saatleri toplanarak elde edilmesi,

-Diploma not/puanının, öğretim süresince alınan ve başarılı olunan derslerin ağırlıklı kredi not/puanları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle elde edilmesi, diploma not/puanı belirlenirken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülmesi.

-Diplomaların, müdür ve müdür yardımcıları tarafından imzalanması,

-Sınavların, yılda iki kez dönem sonlarında, tüm sınav merkezlerinde belirlenen okul veya kurumlarda merkezî sistem ve test yöntemiyle yapılması.

-Sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi disiplin hükümlerinin uygulanması,

-Lise'de kayıtlı üç yıllık sisteme tabi öğrenciler ile örgün orta öğretim kurumları (Genel lise ) öğrencisi olup 2006-2007 öğretim yılında on birinci sınıfta okuyup sınıfta kalıp liseye kayıt olan öğrencilerin 2007-2008 Öğretim Yılı sonuna kadar üç yıllık sistemin mezuniyet şartlarına tabii olmaları,

Mesleki Açık öğretim Lisesi ile ilgili olarak:

-Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olanların da kayıtlarının kabul edilmesi,

-Kayıt için öğrenim durumunu gösteren diploma, tasdikname, denklik belgesi ve benzeri belgelerin aslı; okullarından alacakları onaylı not döküm çizelgesi veya transkript belgesinin istenmesi,

-Ortaöğretim okul/kurumu mezunu olup alan/dal veya program değiştirmek için başvuranlarda dönem şartı aranmaması,

-Öğrencilerin; ön kayıt için tasdikname, diploma, denklik belgesi ve benzeri belgelerin aslı ile askerlik durum belgesini açık öğretim bürosuna vermeleri veya Lise'ye göndermeleri,

-Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılması,

-Lisede, ders geçme ve kredi sistemi uygulanması, programın ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılının ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşması, öğrencilerin, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanmaları, bir dersten bir defa kredi alınabileceği, öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısına göre kredilerini almaları,

-Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayan öğrenciler ile ortaöğretim kurumları mezunlarının, kayıt yenilemek şartıyla öğrenimlerine devam edebilmeleri, ancak, bu durumda olanların paso ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrencilik haklarından yararlanamamaları

-Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen ve yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal derslerinin en az sekiz kişilik grup oluştuğunda, Milli Eğitim Müdürlüklerince il veya ilçelerde belirlenen okul/kurumlarda verilmesi, grup sayısı beşin altına düşene kadar eğitime devam edilmesi, beşin altına düşmesi durumunda öğrenciler en yakın alana/dala veya alan/dalında eğitim veren okul/kuruma yönlendirilmesi,

-Bir dersten başarılı olabilmek için o dersten, beşlik not sisteminde en az 2 (iki), puana göre ise 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) alınması,

-Diploma not/puanı, öğrenim süresince alınan ve başarılı olunan derslerin ağırlıklı kredi not/puanları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle elde edilmesi, diploma not/puanı belirlenirken, bölme işleminin virgülden sonra iki basamak yürütülmesi, Ortaöğretim kurumları mezunu olarak Lise'ye kayıt olup mezun olan öğrencilerin diploma not/puanları, ortaöğretim diploma not/puanı ile Lise'de öğrenim süresince başardığı derslerden alınan notlara göre hesaplanan diploma not/puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle hesaplanması,

-Diploma tarihinin, öğrencinin mezuniyet şartlarını tamamladığı sınavın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü olması, yüz yüze eğitimini tamamlayan öğrencilerin ise mezuniyet şartlarını taşıdığı en yakın diploma tarihinin mezuniyet tarihi olması,

-Diplomaların, müdür ve müdür yardımcıları tarafından imzalanması,

-Sınavların, yılda iki kez dönem sonlarında, tüm sınav merkezlerinde belirlenen okul veya kurumlarda merkezi sistem ve test yöntemiyle yapılması,

-Lise'de kayıtlı üç yıllık sisteme tabi öğrenciler ile örgün orta öğretim kurumları öğrencisi olup 2006-2007 öğretim yılında on birinci sınıfta okuyup sınıfta kalıp liseye kayıt olan öğrenciler 2007-2008 öğretim yılı sonuna kadar üç yıllık sistemin mezuniyet şartlarına tabii olmaları, gerekmektedir."

Kaynak: http://www.haber10.com/haber/90974/
Kayıtlı

Emre ÜTENLER                               Eskişehir Atatürk Lisesi Coğrafya Öğretmeni

http://www.esatalise.k12.tr
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic