Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: B.11.4 Doğal unsurlarların üretim,tüketim ve dağıtım süreçleri  (Okunma Sayısı 17832 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
salp
VIP Üye
******

Performans: 815
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1554

süleyman çelebi anadolu lisesi


« : 02 Aralık 2007, 23:20:02 »


BÖLÜM I
Dersin adı   Coğrafya   Sınıf: 11   Süre: (40’x2) + (40’x2)   Tarih:
Öğrenme Alanı    B. Beşeri sistemler.
Konu    Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi.
BÖLÜM II   
Öğrenci Kazanımları
/Hedef ve Davranışlar    B.11.4 Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
Ünite Kavramları veSembolleri /Davranış Örüntüsü   Ekonomi,Üretim,Tüketim,Dağıtım.
Coğrafi Beceriler:   Harita becerisi,  sorgulama becerisi, tablo, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi,olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri    Anlatım, soru cevap, Kavram haritası oluşturma, beyin fırtınası, sunum yapma, Araştırma, problem çözme,slayt
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça
(Öğretmen - Öğrenci)   Ders kitapları, yardımcı kitaplar, duvar haritası  Atlaslar, grafikler, resim ve  fotoğraflar, broşürler, afişler, Bilgisayar,  İnternet, gazete ve dergi haberleri, animasyonlar
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri   Sözel-Dilsel    Ekonomik işleyişi ana hatlarıyla ifade edr.
   Doğacı    Doğal faktörlerin ekeonomik faaliyetler üzerindeki etkisini anlar.
   Sosyal-Kişiler Arası   
   Mantıksal-Matematiksel    Ekonomik gelişimin mantıksal zincirini oluşturur
   İçsel-Bireysel    Ekonomik kavramları yerinde kullanabilir.
   Görsel-Uzaysal   Konu ile ilgili hazırlanan sununun izlenmesi
   Müziksel-Ritmik   
   Bedensel-Kinestetik    Konuyu açıklayıcı hareket zinciri oluşturulması.
 KAVRAMLAR.:EKONOMİ,ÜRETİM,TÜKETİM,DAĞITIM
Ekonomi.İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için yaptıkları mal ve hizmet üretimi  etkinlikleri ile bu etkinliklerden doğan dağıtım,tüketim ve pazarlama faaliyetleri arasındaki ilişkiler bütününe  ekonomi denir.
Üretim:İnsanın ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin kullanılabilir hale getirilmesi işlemlerinin
 bütünü
Tüketim:İnsanların ihtiyaça duydukları mal ve hizmetleri edinerek kullanmaları.
Dağıtım:Mal ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan bölgelere ve bireyler ulaştırılması.
 SÜREÇ.  yukarıda verilen kavramların öğrencilere verilmesiyle başlar ve ders kitabımızın 50 sayfasındaki etkinlik yaptırılır.
Ders için hazırlanmış kısa slayt  öğrencilerle izlenerek kavramlar arasındaki ilişkiler dile getirilir.
 Üretim dağıtım ve tüketimi etkileyen faktörler kendi arasında ikiye ayrılır
1.Doğal etmenler:
a-Coğrafi konum:Ülkemizin coğrafi konumu ele alınarak ekonomiye etkisi örneklendirilir.(Avrupaya yakınlığı,Ortadoğu ülkelerine yakınlığı,Transit yollar üzerinde olması,Akdeniz ve karadeniz ülkeleriyle deniz bağlantıları dikkate alınacak.)
b-İklim:Teknolojik gelişmelere rağmen iklim hala ekonomik gelişmeler üzerinde etkilidir.Tarım ,sanayi ve dağılışı ,ulaşım falliyetlerini etkiler.
c-Su kaynakları:Ekonomik tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde su önemli bir maddedir.Bu ürünler genelde yetiştikleri alanlarda tarıma dayalı sanayinin gelişmesine yol açarlar.Ağır sanayinin kurulabilmesi için suya ihtiyaç vardır.Termik santrallerde,Demir- çelik endüstrisinde,kağıt ,petro-kimya,metallorji sanayisinde suya ihtiyaç vardır.
d-Yer şekilleri:Dağlık ve engebeli sahalarda tarım arazisi az olduğundan ekonomi olumsuz etkilenir.Dağlık alanlarda ulaşım  zor ve yol yapım masrafları artar.Dağların uzanış yönü yolların uzanışını bellirler.Ülkemizde dağların uzanışı ve yükseltisi genelde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırmıştır.Mal ve hizmetlerin zamanında kavuşturulması önemli ölçüde gelişmiş   
 ulaşım ağlarına bağlıdır.Hidroelektrik üretiminde akarsuyun yatak eğimi etkili olduğundan yer şekillerinin bu alandada ekonomye direk bir etkisi vardır.
2.Beşeri faktörler
a-Nüfus miktarı:Sayı artıkça mal ve hizmetlere olan talep artar.
b-Sermaye:üretimin yapılması için  sanayi tesislerine ihtiyaç vardır.
c-İş gücü:Özellikle kalifiye iş gücü verimi artırdığından ekonomik gelişmeyi olumlu yönde etkiler.
d-Tarımsal faaliyetler. Ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştirildiği alanlar yoğun nüfüslanması nedeniyle hem mal ve hizmetlere olan talep artar hemde sermaye birikimine yol açarak bu alandaki sanayileşmeyi sağlar.Örnek çokurova.
e-Teknolojik gelişme:Gelişmiş teknoloji 1.MAL ve hizmetlere talebi artırır. 2.Seri üretimi hızlandırır. 3.Zaman kaybını azaltır.4.İş verimini artırır. 5-Pazar alanının genişletir. 6.Rekabet etme gücünü artırır.
 Tüketimi etkileyen faktörler
a-Temel ihtiyaçlar(Nüfus artışı)
b-Reklam(Tanıtım)
c-Gelir seviyesi
d-Moda
e-Teknolojik ilerleme
f-Eğtim seviyesi
Dağıtımı etkileyen faktörler
a-Ulaşım ağları   b-Pazarlama teknikleri    c-Kalifiye elaman  d- iletişim ağları ve iletişim e-Yerleşim özellikleri
 maddeler öğretmen tarafından öğrencilere sorularak alınan cevaplarla ,konu ile ilgili kavram haritası oluşturulacaktır.
 Ölçme değerlendirme

S1.Ekonomi nedir?
S2.Üretim nedir üretimi etkileyen faktöler nelerdir?
S3.Dağıtımı etkileyen doğal faktörler nelerdir, kısaca açılayınız?
S4.İyi eğitilmiş iş gücü ekonomiyi nasıl etkiler.?
S5.Ülkemizin coğrafi konumunun ekonomimiz bakımından ne gibi yararları vardır?
S6


Planla ilgili görüşler:

    
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic