Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri  (Okunma Sayısı 4883 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
aysel
Uzman Üye
*****

Performans: 48
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 344« : 25 Mayıs 2007, 23:55:46 »


M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ifadeli

17 Nisan 2006 tarih ve 1870 sayılı Makam olurunda   yer alan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri aşağıda verilmiştir.ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ

            A1.Öğrencilere Değer Verme, Anlama ve Saygı Gösterme  

      Öğretmen, öğrencilerin her birinin önemli ve değerli olduğunu kendilerine fark ettirebilmeli ve özelliklerine uygun davranabilmelidir. Onların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel farklılıklarına ve gereksinimlerine ilişkin anlayışını, farkındalığını, öğrencilerinin öğrenmesini desteklemek ve daha ileriye götürmek için kullanabilmelidir.

Performans göstergeleri

 1.Plânında ve uygulamalarında öğrencilerin gereksinimlerine yanıt  verecek farklı etkinlikler sunar.

2.Oturma düzenini öğrenci özelliklerine ve onların öğrenmelerini kolaylaştırabilecek biçimde düzenler.

3.Öğrenmeyi kolaylaştırmak için uygun materyal, kaynak ve etkinlik seçme ve bunları geliştirmede öğrencilerin özelliklerini dikkate alır.

4.Öğrencilerin farklı etkinlikler önermesine ve bunlara katılmasına  olanak sağlar.

5.Öğrencilerini etkin biçimde dinler.

6.Öğrencilerin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir.

7. Öğrenciler sorulara farklı yanıtlar verdiğinde olumlu tepki gösterir.

8.Sözel tepkilerinde ve davranışlarında saygı öğelerine yer verir.

        9.Sınıf içi ve dışı etkinliklerde öğrencilerin sosyal ve kültürel özelliklerine uygun olarak çeşitliliğe yer verir.

10.Öğrencilerin sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirmelerine ortam oluşturur.

11.Öğrencilere ödev verirken ve sınıf dışı çalışmalar yaptırırken hem onların hem de çevrenin  gereksinim ve olanaklarını dikkate alır.

12.Farklı özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için öğrenme amaçları belirleyerek uygun ortamlar hazırlar.

13.Öğrencinin geçmişine ve sosyo - ekonomik durumuna göre ön yargısız davranır.

 

            A2. Öğrencilerin, Öğrenebileceğine ve  Başaracağına İnanma
Öğretmen, öğrencilerinin yaşantıları ve düzeyleri ne olursa olsun, onların eğitim kazanımlarını sürekli arttırmayı amaç edinmeli, onlara öğrenme ve başarma konusunda özgüven kazandırabilmelidir.

Performans göstergeleri

1. Öğrencilerde öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmeyi amaçlar.

2. Öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine sahip olduklarının farkındadır.

3. Çalışmalarını planlar ve uygularken, öğrencilerin her birini var olan kazanım   düzeylerinden daha ileriye götürmeyi amaçlar.

            4. Öğrenmeyi engelleyen etmenleri  analiz ederek öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik  düzenlemeler yapar.

            5. Öğrenme ve başarmanın  çeşitli yolları olduğu konusunda öğrencileri bilgilendirir.

6. Öğrencilerin düzeylerine uygun ve ulaşılabilecek amaçlar belirler.

7. Farklı düzeydeki öğrencilerin öğrenme çabalarını cesaretlendirir.

8. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri için onlara  sınıf içi ve dışında çeşitli etkinlikler ve olanaklar sunar.

9. Öğrencilerin başarılarını öne çıkarır ve destekler.

10. Her öğrencinin başarılı olacağına inanır.

11. Beklentilerini oluştururken bireysel farklılıkları dikkate alır.

            A3. Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme
   Öğretmen, çocuk hakları, insan hakları, anayasa ve demokrasi ilkelerini benimseyerek  her toplumun kendine özgü kültürel yapısı, değerleri olduğu anlayışıyla  öğrenme yaşantıları düzenleyebilmelidir. Ulusal ve evrensel değerleri benimsemeli, uluslararasındaki anlayışı, iş birliğini, dostluğu, barışı destekleyerek, öğrencilerinin de bu değerleri kazanması için çaba gösterebilmelidir.

 Performans göstergeleri

1. Sınıf içi ve dışında çocuk haklarının korunması ve uygulanmasında etkin rol alır.      

2. İnsan haklarına uygun biçimde davranır.

3. Uluslara, bireylere ve   inançlara karşı ayrımcılık yapmaz.

4. Sınıf içi ve dışı etkinliklerde demokratik davranır.

5. Öğrencilerde ulusal ve evrensel değerlerin gelişmesini destekler ve model olur.

6. Öğrencilerine bireysel ve kültürel farklılıkları olabileceğine ilişkin anlayış kazandırmaya yönelik çalışmalara yer verir.

7. Sınıf içi ve dışı çalışmalarında, toplumsal ve meslekî etik değerleri benimser ve bunlara uygun davranır.

8 .Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yasal ve ahlâki sorumlulukları bilir ve bunları öğrencilere kazandırır.

            A4. Öz Değerlendirme Yapma
     Öğretmen, sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz edebilmeli, öz değerlendirme yapabilmeli, yeni bilgi ve fikirlere açık olarak kendini sürekli  geliştirebilmelidir.

        Performans göstergeleri
1.Sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek öz değerlendirme yapar.

2.Öz değerlendirmeden elde ettiği verileri kendini ve öğretme-öğrenme sürecini  geliştirmek için kullanır.

3.Kendi performansını değerlendirirken öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici görüşlerinden yararlanır.

4.Farklı görüşlere ve eleştirilere açıktır.

5.Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerde ortaya çıkan davranış ve öğrenme   sorunlarının nedenlerini önce kendisinde arar.

            A5. Kişisel Gelişimi Sağlama
     Öğretmen, kendini geliştirme sorumluluğunun bilincinde,    istekli, sebatlı,  canlı, enerjik ve yaratıcı olabilmelidir. Eleştirel düşünme, problem çözme , iletişim becerileri ve estetik anlayışını  geliştirebilmeli ve etkili kullanabilmelidir.

 Performans göstergeleri

1.Bireysel gücünün ve yetkinliğinin farkındadır.

2 Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.

3.Davranışlarında tutarlı ve dürüsttür.

4.Zorluklarla mücadele eder.

5.Stresle başa çıkma yollarını bilir ve kullanır.

6.Özgüvene sahiptir.

7.Üst düzey düşünme becerilerine sahiptir ve bunları kullanır.

8.Zaman yönetimiyle ilgili stratejileri bilir ve kullanır.

9.Yeni fikirlere ve değişime uyum sağlar.

10.Türkçe’yi kurallarına uygun ve anlaşılabilir bir biçimde kullanır.

11. Mesleğini severek ve isteyerek yapar.

12.Teknoloji okur-yazarıdır (teknoloji ile ilgili kavram ve uygulamaların bilgi ve becerisine sahiptir).

13. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izler.

14.Kişisel ve mesleki duyarlılıklarını artırmak için kültür ve sanat etkinliklerine katılır.

15.Bilimsel araştırma yapmaya isteklidir.

            A6. Meslekî Gelişmeleri İzleme ve Katkı Sağlama
     Öğretmen, meslekî gereksinimlerinin farkında olarak kendini ve öğretme- öğrenme sürecini   geliştirmek için hizmet içi eğitim, toplantı, seminerlere katılabilmeli, alanı ile ilgili yayınları izleyebilmelidir. Bu tür etkinliklere katkı getirme çabası içinde olabilmelidir.

     Performans göstergeleri

1.Meslekî gereksinimlerinin farkındadır.

        2.Meslekî gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.

3.Meslekî bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirmek amacıyla, hizmet içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılır.

4.Meslekî gelişimine yönelik yayınları izler.

5. Öğrenme-öğretme sürecini iyileştirmek için eylem araştırmaları yapar.

6.Öğretmen örgütleriyle iş birliği yaparak karar verme sürecine katılır.

7. Meslekî gelişim  plânı hazırlar ve kendini bu doğrultuda geliştirmek için sürekli çaba harcar.

8. Kendi gelişim plânı ile ilgili olarak meslekî kurallar kapsamında gerektiğinde üyesi olduğu meslek örgütüyle iş birliği yapar.

9. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden (on-line dergi, paket yazılımlar, e-posta, v.b) bilgiyi paylaşma amacıyla yararlanır.

            A7. Okulun İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Katkı Sağlama
     Öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve geliştirmek için okulu çalışanları ile bir bütün olarak düşünmeli ve  okulun bir toplum merkezi haline gelebilmesi için onlarla iş birliği yapabilmeli, okul gelişim çalışmalarında öğrencileri ile birlikte etkin rol alabilmeli ve kişisel gelişiminin, okul gelişimine katkı sağlayacağının bilincinde olabilmelidir.

        Performans göstergeleri
1.Okulun iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğunun bilincindedir.

        2.Okulun gelişimine katkı sağlamak ve okulda yaşanan sorunları çözmek için eylem araştırmaları planlar ve yürütür.

3.Okulu geliştirme çalışmalarında öğrencileriyle birlikte etkin rol alır.

4.Diğer eğitimciler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve meslek örgütleriyle  iş birliği yapar.

5.Okuldaki sosyal, kültürel ve meslekî çalışmalara etkin biçimde katılır ve gerektiğinde liderlik yapar.

6.Öğrenen okul çalışmalarını destekler ve bu çalışmalara katılır.

7.Okulun iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde çevre olanaklarını kullanır.

8. Okulun geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlamak için hedeflenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını analiz eder ve gerekli önlemlerin alınmasında katkıda bulunur

            A8. Meslekî Yasaları İzleme, Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirme
    Öğretmen görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuatı  bilmeli, izlemeli  ve bunlara uygun davranabilmelidir.

 Performans göstergeleri

1.Öğretmen görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilir ve buna uygun davranır.

2.Görev hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuattaki değişiklikleri ve yenilikleri takip eder ve öneri getirir.

3.Engellilerin eğitim ve öğretimden yararlanmasına hizmet eden yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygun davranır.

        4.Engelli öğrenciler için var olan yasa ve yönetmeliklerdeki önlemlerin alınması için çaba harcar.

            B1. Gelişim Özelliklerini Tanıma
Öğretmen öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel  gelişimine ait  düzeyini, öğrenme  biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmelidir

Performans göstergeleri

1. Gelişim ilkeleri ile gelişim alanlarının özelliklerini bilir ve uygulamalarına yansıtır.

2.Öğrencinin gelişim düzeylerini ve bireysel farklılıklarını gözlem,  görüşme, bireysel ve grup projeleri, ölçekler vb teknikler  kullanarak belirler.

3.Öğrencinin gelişim düzeyi, öğrenme biçimi, ilgi ve gereksinimlerine uygun ödev ve sorumluluklar verir

 4.Öğrenciye ait bilgileri sınıf içi ve dışı çalışmaları çeşitlendirmekte kullanır.

         5.Öğrenciye ait bilgileri öğrenme ve öğretme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirmede kullanır.

6.Öğrenciye ait kişisel gelişim dosyalarını inceler.

7. Öğrencinin kişisel gelişim dosyasına gerekli bilgileri ekler.

            B2. İlgi ve İhtiyaçları Dikkate Alma
     Öğretmen, öğrenmeyi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile farklı öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurabilmelidir.

Performans göstergeleri

1. Öğretme-öğrenme sürecini bireysel farklılıklara göre planlar.

2.Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yapar.

3. Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak, farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere uygun öğrenme ortamları  hazırlar.

4. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirir.

            B3. Öğrenciye Değer Verme
Öğretmen, öğrenciyi  birey olarak kabul etmeli ve geçmiş yaşantılarına, gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, öğrenme  biçimlerine  saygı gösterebilmelidir.

Performans göstergeleri

1.Öğrenciye ismiyle hitap eder.

2.Öğrencilerle ilgili kayıtlarda gizlilik ilkesine uyar.

3.Öğrencilere uygun tartışma ortamı yaratır.

4.Öğrencinin kendini ifade edebileceği fırsatlar sunar.

5.Öğrencinin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir.

6.Öğrencilere, diğerlerinin fikirlerine ve ürettiklerine değer vermeleri için model olur.

7. Öğrencilerin sahip olduğu değerlere saygı gösterir.

8. Öğrencilerin sahip olduğu kültürel değerleri dikkate alır.

            B4. Öğrenciye Rehberlik Etmek
     Öğretmen, öğrencinin kendini ve diğerlerini tanımasına ve kabul etmesine, kendisi ile ilgili farkındalığını günlük hayatta kullanmasına ve olumlu davranışlar geliştirmesine, kendi kendini güdülemesine rehberlik edebilmelidir.

 

Performans göstergeleri

1.Öğrencinin gelişim özellikleri ile ilgili elde ettiği bulguları onlarla  paylaşır.

2.Öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını fark etmesini ve geliştirmesini sağlayacak ortamlar oluşturur.

3.Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili uzmanlarla işbirliği yapar.

4.Öğrenciyi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili uzmanlara yönlendirir.

5. Öğrencinin kişisel gelişimini ailesi ile paylaşır.

        
Kayıtlı
aysel
Uzman Üye
*****

Performans: 48
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 344« Yanıtla #1 : 25 Mayıs 2007, 23:56:21 »

    C1. Dersi Plânlama
            Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç-gereç ve materyallerini,  ölçme-değerlendirme tekniklerini özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte planlayabilmelidir.

Performans göstergeleri

1. Ders plânını öğrenciyi  merkeze  alarak hazırlar

2.Ders plânında bireysel farklılıkları dikkate alır.

3. Ders plânında amaç ve kazanımların neler olacağını belirtir.

4.Dersi planlarken diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirir, bu konuda diğer öğretmenlerle işbirliği yapar.

5. Ders plânında amaca uygun etkinlikleri belirtir.

6. Ders plânında amaca uygun yöntem ve teknikleri belirtir.

7. Ders plânında kullanacağı kaynak ve materyalleri belirtir.

8.Ders plânında ne tür ödev vereceğini belirtir.

9.Ders plânında bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağına yer verir.

10.Ders plânında izleme ve değerlendirme etkinliklerini belirtir.

            C2. Materyal Hazırlama
     Öğretmen sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan yararlanabilmeli ve içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat etmelidir.

     1. Çalışma yaprakları hazırlar.

2. Materyalleri hazırlarken ve seçerken bireysel farklılıkları dikkate alır.

3. Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yararlanır.

4.Öğretme-öğrenme sürecinde materyaller hazırlarken öğrenci görüşlerini de dikkate alır.

5.Materyal hazırlarken kullanışlı ve ekonomik olmasına dikkat eder.

6. Hazırlanan materyalin öğrenilecek içeriğe uygun olmasına dikkat eder.

7.Materyal hazırlarken çevre olanaklarından yararlanır.

8  Hazırlanan materyalin içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat eder.

9.Teknolojik ortamlardaki (veri tabanları, çevrimiçi kaynaklar vb.) öğretme – öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşır, bunları doğruluk ve uygunlukları açısından değerlendirir.

10.Öğrencilerin materyal hazırlama ve geliştirmelerine fırsatlar vererek onlarda yaratıcılığın ve estetik anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.

            C3. Öğrenme Ortamlarını Düzenleme
     Öğretmen, öğretme-öğrenme sürecinin etkili olarak gerçekleştirilmesi için, psikolojik ve fiziksel boyutları ile birlikte öğrenme ortamlarını öğrencilerle birlikte düzenleyebilmelidir. 

Performans göstergeleri

1.Öğrenme ortamlarını düzenlerken öğrencilerin farklı ön yaşantılarını dikkate alır

2.Öğrenme ortamlarını etkinlik türüne göre (bireysel, işbirlikli vb.)düzenler.

3.Öğrenme ortamının fiziksel koşullarını (ısı, ışık, ses durumu vb.) öğrenmeyi destekleyecek biçimde düzenler.

4.Öğrenme ortamını düzenlerken araç ve gereçlerin kullanım ilkelerini dikkate alır.

5.Araç ve gereçlerin güvenli biçimde kullanımı için önlemler alır.

6.Ders araç-gereçlerinin bakımını sağlar, kullanıma hazır halde tutar.

7.Öğretim ortamının temizliği ve havalandırılması için gerekli önlemleri alır.

8.Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model olur ve bunları öğretir.

9.Öğrenme ortamını öğrencilerin estetik duyarlılığını olumlu yönde etkileyecek biçimde düzenler.

 

 

            C4. Ders Dışı Etkinlikler Düzenleme
     Öğretmen, eğitimin sürekliliğini ve okul-çevre bütünlüğünü sağlayacak şekilde, öğrencilerinin yaş grubuna ve hedeflere uygun etkinlikler (tiyatro, müze, fabrika,park  ve benzeri  geziler ) planlayıp yürütebilmelidir.

Performans göstergeleri

1.Ders dışı etkinlikler için plân hazırlar.

2.Ders dışı etkinliklerin dersin amaçlarına uygun olmasına dikkat eder.

3.Ders dışı etkinlikleri öğrenci özelliklerini dikkate alarak düzenler.

4.Ders dışı etkinlikler için gerekli yazışma ve görüşmeleri yapar.

5.Ders dışı etkinlikler için gereken araçları temin eder.

6.Ders dışı etkinliklerin güvenle gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır.

            C5. Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme
      Öğretmen, sınıf  içinde  çok farklı  ihtiyaç,ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan  öğrencilerle  karşı karşıyadır.  Onların var olan kapasitelerini geliştirme   ve seçenekleri  çoğaltan bir  eğitim  alma  hakları olduğunu bilmeli ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurabilmelidir. Öğretmen,  özel gereksinimi  olanlara  karşı  kendi sorumluluklarının,  kanunî yükümlülüklerinin,  müdahale  şekillerinin,   değerlendirme  yollarının  bilincinde olmalı   ve bireysel  öğretim planları  yapabilmelidir.

Performans göstergeleri

 1.Farklı ihtiyaçları dikkate alarak öğrenme etkinlikleri düzenler.

2.Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek amacıyla kayıtlar tutar.

3.Öğretimi çeşitlendirirken gerektiğinde uzman yardımına başvurur.

4.Yöntemlerini belirlerken bireysel farklılıkları dikkate alır.

5.Özel sorunları olanlarla ilgili yasal dayanakları bilir.

6.Bireysel öğrenme planları yapar.

7.Bireysel farklılıkları dikkate alarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını çeşitlendirir.

8.Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci merkezli stratejileri destekleyen teknolojiler kullanır.

            C6. Zaman Yönetimi
     Öğretmen,  kendisine  ayrılan öğretme ve öğrenme  zamanını  dersin bölümlerini  dikkate  alarak uygun biçimde kullanabilmeli; öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirebilmelidir.

Performans göstergeleri

1.Zamanı etkin kullanacak şekilde dersi plânlar.

2.Öğretme - öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.

        3.Öğrencilerin ders içi ve ders dışı zamanlarını etkili kullanmaları için yönlendirmeler yapar.

            C7. Davranış Yönetimi
     Öğretmen, öğrencilerin öz denetim kazanabilecekleri; kendi hak ve sorumluluklarının yanı sıra diğerlerinin hak ve sorumluluklarını da kavrayabilecekleri, duygu ve düşüncelerini yönetebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir  ortam hazırlayabilmelidir.

Performans göstergeleri

1.Öğrencilerine yapıcı, açıklayıcı ve geliştirici geri bildirimler verir.

2.Öğrencilere isimleriyle hitap eder

3.Öğrencilerin başarılı yönlerini öne çıkarır.

4.Davranış yönetiminde  bireysel farklılıkları dikkate alır.

5. Öğrencilerin kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayacak ortam oluşturur.

6.Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirler.

7. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yönetebilmelerinde rehberlik eder.

8. Öğrencilerin kendilerini güdülemeyi öğrenmeleri için olanak sağlar.

9. Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmesine rehberlik eder.

10. Araç-gereç ve teknolojinin kullanıldığı öğrenme ortamlarında sağlık ve güvenliğe öncelik veren önlemleri uygular.

11. Kişiler arası problem çözme becerilerine sahiptir ve öğrencilerde de bu becerilerin gelişmesi için rehberlik eder.

            D1. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Belirleme
Öğretmen, öğrenci kazanımlarını değerlendirmeye uygun ölçme stratejilerine ve araçlarına karar vererek, ölçme ve değerlendirme  plânını  hazırlayabilmelidir.

 Performans göstergeleri

1.Hangi amaçla ölçme ve değerlendirme yapacağına karar verir.

2. Amaca uygun ölçme araçlarını  belirler.

3. Ölçme araçlarını çeşitlendirir.

            4. Çok yönlü değerlendirme için alternatif ölçme araçlarını belirler. (Portfolyo, kavram    haritaları, gezi, gözlem, görüşme vb.)

            5.Ölçme ve değerlendirmeye yönelik plan yapar.

            D2. Değişik Ölçme Tekniklerini Kullanarak Öğrencinin Öğrenmelerini Ölçme
      Öğretmen, öğrencilerin belirlenen öğretim hedeflerine ulaşma düzeylerini ölçebilecek en uygun ölçme yöntem ve stratejilerini uygulayabilmeli ; öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini düzenli olarak izleyebilmelidir.

     Performans göstergeleri

1.Ölçme aracını geliştirir.

2.Ölçme aracının geçerlilik ve güvenirliliğini test eder.

3.Ölçme aracını uygular.

4.Öğrencinin çalışmalarını kontrol eder (proje, ödev, vb.).

5.Bireysel ölçme ve değerlendirme etkinlikleri düzenler ve bu etkinliklere öğrencileri dahil edecek stratejiler kullanır

6.Öğrenenlerin performans ve gelişim düzeylerini düzenli olarak ölçer.

            D3. Verileri Analiz Ederek Yorumlama, Öğrencinin Gelişimi ve Öğrenmesi Hakkında Geri Bildirim Sağlama
     Öğretmen, ölçme sonuçlarını uygun teknikler kullanarak  yorumlayabilmeli, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek  geri bildirim sağlamalı ve gerekli önlemleri  alabilmelidir.

     Performans göstergeleri

1.Veri analizinde uygun istatistik tekniği seçer ve uygular.

2.Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak verileri analiz eder.

3.Ölçme sonuçlarını tablo, grafik türü görsel biçimlere dönüştürür.

4.Ölçme sonuçlarını yorumlar ve öğrenciye geri bildirim sağlar.

5.Ölçme sonuçları hakkındaki öğrenci tepkilerine önem verir.

6. Öğrenci başarılarını ve olumlu davranışlarını ödüllendirir.

7.Olumsuz davranışlar için yapıcı yönlendirmeler yapar.

            8.Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak değerlendirme sonuçlarını veliler, okul yönetimi ve diğer eğitimcilerle paylaşır

            D4. Sonuçlara Göre Öğretme-Öğrenme Sürecini Gözden Geçirme
     Öğretmen, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme-öğrenme sürecini gözden geçirmeli ve gerekli gördüğü düzenlemeleri yapabilmelidir.

  Performans göstergeleri

1.Hedefleri yeniden gözden geçirir.

2.Öğrenme ortamını yeniden gözden geçirir.

3.Ölçme araçlarını yeniden gözden geçirir.

4.Öğretim stratejilerini, yaklaşım, yöntem ve tekniklerini yeniden gözden geçirir.

5.Gerektiğinde alternatif materyal, strateji ve etkinlikler geliştirir.

            E1. Çevreyi Tanıma
Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerinin farkında olarak çevrenin önemli sorunlarına duyarlı olmalı ve bunları öğretim sürecine yansıtabilmelidir.

1. Bulunduğu çevreyi tanır.

2. Bulunduğu çevrenin özelliklerini ve gereksinimlerini inceler ve kaydeder.

3. Ders plânına çevrenin özelliklerini yansıtır.

4. Çevre gezileri plânlar (müze, fabrika, doğal güzellikler vb.)

5. Çevre gezilerini gerçekleştirir.

6. Bulunduğu çevrenin özelliklerine göre özel alan öğretim programına farklı üniteler ya da konular ekler.

7.Bulunduğu çevrenin sorunlarına karşı duyarlıdır

            E2. Çevre Olanaklarından Yararlanma
            Öğretmen, öğrencilerin ve okulun gelişimini sağlamak için her türlü çevre olanaklarını etkin bir şekilde kullanabilmeli ve okul yönetimi ile işbirliği yapabilmelidir.
Performans göstergeleri

1. Öğretmen, çevrede bulunan sanayi, ticaret, tarım v.b. meslek alanlarının yetkililerini ilgili oldukları derslere davet eder.

2. Çevrede bulunan kurum, kuruluş ve doğal ortamları eğitim amaçlı kullanır.

3. Okul yönetimi ile işbirliği yaparak mezunların okula katkı sağlamaları için çaba harcar.

4. Sivil toplum kuruluşları, toplum liderleri, eğitim liderleri vb.  ile işbirliği yapar.

5. Bulunduğu çevreye özgü materyalleri kullanarak öğretim sürecini zenginleştirir

6. Okul gelişim - yönetim ekiplerinin kurulmasında ve çalışmalarında görev alır.

            E3.Okulu Kültür Merkezi Durumuna Getirme
     Öğretmen, okulu çevrenin bir kültür merkezi haline getirebilmek için  çeşitli  etkinlikler planlanmasına, uygulanmasına yönelik çalışmalı ve katkı sağlayabilmelidir.

Performans göstergeleri

            1.Aile ve öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda toplantı ya da seminerler düzenler.
2.Kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesinde öncülük yapar.

3.Bulunduğu çevrenin önemli kişi ve olaylarını anmak üzere programlar düzenler.

4.Öğretmen, okul ve çevresinin gelişimine yönelik çalışmalara destek olur.

            E4.Aileyi Tanıma ve Ailelerle İlişkilerde Tarafsızlık
     Öğretmen, ailelerin sosyo- ekonomik ve kültürel özelliklerini tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyebilmelidir. Ailelerle ilişkilerde tarafsız olabilmeli, öğrencinin gelişimi ve eğitimi ile ilgili doğru, açık ve net paylaşımlarda bulunabilmelidir.

1.Aileleri tanımak için bireysel ya da gruplarla veli görüşmeleri düzenler.
2.Ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerini tanıyabilmek, öğrencinin çalışma ortamını gözlemleyebilmek için meslekî sınırlar içinde ev ziyaretleri yapar.

3.Ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri hakkında bilgi toplar ve kaydeder

4.Sosyo- kültürel değerlerin yaşatılması için etkinlikler düzenler.

5.Ailelerle ilişkilerinde doğru, açık ve anlaşılır paylaşımlarda bulunur.

6.Ailelerin farklı değer ve inançlarına saygı duyar.

7.Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel özellikler gösteren ailelere eşit davranır.

8.Aile ve öğrenci ile ilgili özel bilgileri gizli tutar.

9.Ailelerle yaşanabilecek olumsuzlukları öğretme ve öğrenme sürecine yansıtmaz.

            E5. Aile Katılımı ve İşbirliği Sağlama
     Öğretmen, ailelerin okula güven duymaları ve öğretme-öğrenme sürecine katkı sağlamaları için özendirici çalışmalar yapmalı, öğrencilerin gelişimi ile ilgili ailelerle bilgi alış verişi yaparak işbirliği zemini oluşturabilmelidir.

 

Performans göstergeleri

1.Aileleri okul ve sınıf etkinliklerine katar.

2.Öğrencinin gelişimi ile ilgili olarak ailelerle sürekli bilgi alışverişinde bulunmak üzere yazılı/sözlü iletişim kurar

3.Ailelerle görüşerek karşılıklı beklentilerin neler olduğunu belirler.

4.Ailelerle belirlenen karşılıklı beklentileri uygulamalarına yansıtır.

5.Ailelerin yaşadıkları sorunlara karşı duyarlı davranır.

        6.Ailelere, öğrencilerin öğrenim sürecinde yaşadıkları sorunların çözümünde bilgi ve yönlendirme kapsamında rehberlik yapar.

7.Aileleri eğitimle ilgili yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirir ve gelişmelerden haberdar eder.

8.Okul içi ve dışı ortamlardaki eğitsel fırsatları değerlendirerek aile ve öğrencilerle birlikte olur.

            F1.Türk Millî Eğitiminin Amaçları ve İlkeleri
Öğretmen, Türk Millî Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile amaçlarının neler olduğunu bilmeli ve bunları eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtabilmelidir.

 Performans göstergeleri

1. Türk Millî Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeleri bilir 

2 Eğitim programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkelerini ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk millîyetçiliğini temel olarak alır.

3. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin Türk Mîlli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yürütülmesinin gereği ve önemine inanır.

4. Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini  plân ve uygulamalarına   yansıtır.
                5. Öğretme – öğrenme sürecini, Türk Millî Eğitiminin amaç ve  ilkeleri doğrultusunda yürütür.
            F2. Özel Alan Öğretim Programı Bilgisi ve Uygulama Becerisi
      Öğretmen, özel alan öğretim programının ilkeleri, yaklaşımı, amaçları  ve içeriğiyle tutarlı somut bilgi ve anlayış sahibi olduğunu, özel alanda gerekli olan öğrenme yollarını öğrenciye kazandırmak üzere öğretme-öğrenme ortamını,yöntem ve tekniklerini, ders araç-gereç ve materyallerini güvenli ve etkili bir şekilde düzenleyip kullanabilmelidir. Ayrıca, özel alan bilgisinin sınıf ve kademelere göre dağılımını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini düzenleyebilmelidir.

     Performans göstergeleri

1.   Özel alan öğretim programının amaç, ilke ve yaklaşımını plânına yansıtır.

2.   Özel alan öğretim programının ilke ve yaklaşımlarını uygular .

3.   Özel alanda gerekli olan öğrenme yollarını öğrencilere kazandırır.

4.   İçeriği konuların özelliklerine göre aşamalı  bir şekilde sıralar.

5.   Özel alan bilgisinin sınıf ve kademelere göre dağılımını dikkate alarak öğretim sürecini düzenler ve uygular.

6.   Özel alan öğretim programının gerektirdiği farklı bilgi ve becerileri kazanma yolunda çaba harcar.

            F3. Özel Alan Öğretim Programını İzleme-Değerlendirme ve Geliştirme
     Öğretmen, özel alan öğretim programında yapılan değişiklikleri izleyebilmeli, programların geliştirilmesi sürecine uygulamada yaşadığı sorunlar ışığında öneriler getirebilmeli, özel alan öğretim programı kapsamında ele alınan konuları önem, öğrenci gelişimine katkı, öğrenci ihtiyaçlarına ve gelişim düzeylerine uygunluk açısından değerlendirebilmeli ve bu konularda kendini sorumlu hissedebilmelidir. Özel alan öğretim programının uygulanmasını kolaylaştıracak uygun öğretim materyallerini seçebilmeli ve kullanabilmelidir.
     Performans göstergeleri

    1.  Özel alan öğretim programındaki değişimleri izler.
        2. Özel alan öğretim programının geliştirilmesi sürecine, belirlediği ihtiyaç ve önerilerle katkıda bulunur.
    3.   Öğrenilenlerin özel alan programı içindeki önemini belirler ve açıklar.
        4. Özel alan programı kapsamında öğrenilenlerin diğer programlarla bağlantısını  kurar.
                5. Özel alan programı kapsamında öğrenilenlerin öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimlerine olan katkısını açıklar.

6. Özel alan programı kapsamında öğrenilenleri öğrenci ihtiyaçlarına uygunluğu bakımından gerekçelendirir.

7. Özel alan programı kapsamında öğrencilerin  öğrenmekte güçlük çektikleri konuları belirler.         

8. Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerini (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.) içerik düzenleme ilkeleri bakımından değerlendirir.   

9. Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerinde (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.) yer alan içeriği alandaki gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda değerlendirir.

10.Özel alan programı kapsamında hazırlanan öğretim materyallerinde (ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzu, ansiklopedi, dergi v.b.)  yer alan içeriği bilimsel doğruluk bakımından değerlendirir.

 

Kayıtlı
orhanözcan
Sürekli Üye
***

Performans: 12
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 146« Yanıtla #2 : 26 Mayıs 2007, 09:23:56 »

1000 ytl maaşın 400 ytl sini kiraya,100 ytl sini yola 150 ytlsini yakıta verir.Kalanıyla da bütün ihtiyaçlarını karşılar.Ben yeterlilik diye buna derim.
Kayıtlı
anafartalar
VIP Üye
******

Performans: 339
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3895

Anafartalar Lisesi Coğrafya Öğretmeni Denizli


« Yanıtla #3 : 26 Mayıs 2007, 13:08:54 »

Aysel hocam kususra bakma ama Orhan özcan hocamın yeterlilik anlayışını katılıyorum aslında buna eklenecek çok daha fazla şey var ama bu çok şık olmuş
Kayıtlı

İnsanlar son ağaç kesilene, son balık tutulana son çiçek koparılana kadar paranın yenmeyeceğini öğrenemeyecektir.
aysel
Uzman Üye
*****

Performans: 48
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 344« Yanıtla #4 : 26 Mayıs 2007, 14:09:16 »

arkadaşlar ekonomik,demokratik ve özlük haklarımızı almak için 1990 dan beri örgütlü olarak mücadelenin ön saflarındayım
ancak öğretmenlik mesleğini yaparken 22 yıldır aldığım maaşı düşünerek hareket etmedim.

sitede koyduğum yazı ,yararlanmak isteyenler için.
2 haftadır denetimdeyiz.
ildeki arkadaşlar panik içinde idi.
bazı bilgilerin paylaşılmasını istedim
bu maaşla geçinme tabiki kolay değil.
hepinize selamlar
Kayıtlı
orhanözcan
Sürekli Üye
***

Performans: 12
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 146« Yanıtla #5 : 26 Mayıs 2007, 22:17:20 »

Hocam paylaşım için teşekkürler.Mücadeleye devam.Benim tepkim''Uyuyan öğretmenleri uyandıracağız''diye gazetelere demeç veren sorumsuz yöneticilere.
Kayıtlı
citytour
Sürekli Üye
***

Performans: 90
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 120« Yanıtla #6 : 27 Mayıs 2007, 08:17:33 »

bu yeni adaylara mı?
Kayıtlı

Nazik olmakla dil aşınmaz.
azem70
VIP Üye
******

Performans: 41
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 669« Yanıtla #7 : 28 Ağustos 2007, 07:17:15 »

Değerli meslektaşlarım; yaptığın işin getirisinin az veya fazla olması bizim yapmamız gerekenlerin bir ölçütü olmamalı. Ucuza satıyorum diye bir binanın demir,çimento gibi malzemelerini yetersiz kullanırsan sonucu düşünebiliriz. Ücretlerimizi arttırmanın farklı platformları var. Ülkemiz şartlarında aldığımız ücretler yetersiz. Hükümetlerin Yaptıkları anketleri biliyoruz. Affınına sığınarak yazıyorum Aysel Arkadaşımız bakan olursa vay halimize....
Kayıtlı
azem70
VIP Üye
******

Performans: 41
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 669« Yanıtla #8 : 28 Ağustos 2007, 07:20:28 »

  Değüerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım; yaptığın işin getirisinin az veya fazla olması bizim yapmamız gerekenlerin bir ölçütü olmamalı. Ucuza satıyorum diye bir binanın demir,çimento gibi malzemelerini yetersiz kullanırsan sonucu düşünebiliriz. Ücretlerimizi arttırmanın farklı platformları var. Ülkemiz şartlarında aldığımız ücretler yetersiz. Hükümetlerin Yaptıkları anketleri biliyoruz. Affınına sığınarak yazıyorum Aysel Arkadaşımız bakan olursa vay halimize....
Kayıtlı
Melik
VIP Üye
******

Performans: 123
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 567


« Yanıtla #9 : 28 Ağustos 2007, 12:07:32 »

Bakanlık yetkilileri görevlerimizi yazmışlar. Aysel hocama da teşekkür ediyorum. Ancak bu kadar maaşa, bu kadar vazifeyi yapabilen var mı? zannetmiyorum. Ücretleri artırmanın bir yolu yarım asırdır bulunamadı. Galiba bunda sonra da bulunmaz.
Kayıtlı
GÜNER
VIP Üye
******

Performans: 163
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1202


« Yanıtla #10 : 28 Ağustos 2007, 22:12:14 »

Maalesef herşey kağıt üzerinde.Emin olunki bu kriterler bile yabancı bir çalışmadan tercüme den bazı eğitim bilimciler tarafından yayınlanmıştır.Karşımıyım aksine çok güzel ama derse giriş ortamımızın nasıl olması gerektiğide yazılsaydı. Ekonomik,sosyal sıkıntıları olmayan,öğrencilerinin okula bağlı,arkadaşlık ortamının mükemmel olduğu bir ortamda bunları yerine getirmek daha kolaydı.
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic