Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ekoloji ve Coğrafyayı Buluşturan Bilim İnsanı: Prof. Dr. İbrahim ATALAY  (Okunma Sayısı 15021 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
aligulersoy
VIP Üye
******

Performans: 46
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 904


« : 23 Eylül 2009, 01:24:49 »


                                                                
                                                             Prof. Dr. İbrahim ATALAY
   1947 yılında Malatya'da doğan İbrahim ATALAY, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü'nden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne devam ederek, bu fakülteden "Toprak İlmi ve Ekoloji Sertifikası"nı aldı.
   1970-1975 yılları arasında Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğü'nde teknik eleman "jeomorfolog" olarak görev yaptı. Bu sırada birçok akarsu havzasının "havza amenajman raporları"nın hazırlanmasında aktif olarak görev aldı. Bunlar yanında Türkiye'de sarıçam, karaçam, kızılçam, sedir, kayın ve ladin ormanlarının ekolojisini inceleyerek bu ormanların tohum nakli açısından bölgelere göre ayrımını yaptı.
   1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde akademik hayatına başlayan Atalay, 1981 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü'nün öğretim kadrosunda görev aldı. 1988'de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı'na atandı ve halen bu bölümde görev yapmaktadır.
   Atalay, 1988-1997 yılları arasında Uluslararası Jeolojik Korelasyon Programı (IGCP)nda görev alarak Kuvaterner'de meydana gelen iklim değişmeleri, paleortam ve karst konularında araştırmalar yaptı. Uluslararası alanda çok sayıda meslekî kongre, sempozyum ve seminere katılarak 50'yi aşkın bildiri sunan Atalay, Orta Afrika, Orta Amerika ve bazı Ortadoğu ülkeleri dışında çok sayıda ülkeyi ziyaret etti.
   1973'de bilim doktoru, 1978'de üniversite doçenti, 1987'de profesör olan Atalay'a 16 Haziran 2003'de Bükreş Üniversitesi tarafından uluslararası alanda yaptığı araştırma, yayın ve işbirliğinden dolayı Latin Avrupa'nın en üst düzeydeki akademik unvanı olan "Professoris Honoris Causa" unvanı verildi.
   Atalay 40'a yakın araştırma ve ders kitabı ile 40 kadarı yurt dışında olmak üzere 200'e yakın makalesi mevcut olup orijinal araştırmalarına devam etmektedir.

Yayınlarından bazıları:
1. ATALAY, İ., ve diğ. ile, Aydın İlinin Doğal Ortam Koşulları ve Ekosistemleri, “Eğitim Bilimleri Dergisi” Sayı:4, 1993, İzmir.
2. ATALAY, I., ÇUKUR H., ve diğ. ile “Red Mediterranean Soils in the Aegean Regions of Turkey”, 2nd. International Meeting on “Red Mediterranean Soils”, 3-9 May, 1993, Adana, Turkey.
3. ATALAY I., CUKUR H., ve Diğerleri, ile “Driving Forces of Rangeland Degradation in Turkey”.Research in Global Change in The Mediterranean: A Regional Network. Workshop On Land Use Changes and Cover and Water Resources in The Mediterranean Region, Medenine ‘Tunisia) 20-21 April 2001,
4. ATALAY and CUKUR H., The Effects of The Parent Material on The Natural Environment of Turkey, Second Romanian Turkish Workshop, 15-22 June 2003, Bucharest, Romania.
5. ATALAY, İ.; SEZER, İ.; ÇUKUR, H., Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ormanlarının Ekolojik Özellikleri ve Tohum Nakli Açısından Bölgelere Ayrılması, İzmir-1998 The Ecologic Properties of Red Pine (Pinus brutia Ten.) Forests and Their Regioning in Terms of Seed Transfer
6. ATALAY,İ., (1972), “Devrez Çayı Havzasında Toprak Erozyonu Problemleri”, Jeomorfoloji Dergisi, S:4, s.115, Ankara.
7. ATALAY, İ., (1974). “Türkiye’de Toprak Erozyonunu Etkileyen Başlıca Jeomorfolojik Faktörler”, Tabiat ve İnsan, Yıl:8, S:3, ss.16-24, İstanbul.
8. ATALAY,İ., (1978) Erzurum Ovası ve Çevresinin Fiziki ve Tatbiki Fiziki Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi, Basılmamış Doçentlik Tezi, s.294, Erzurum.
9. ATALAY, İ., (1983), Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş, E.Ü. Edeb. Fak. Yay. No: 19, İzmir.
10. ATALAY, İ., (1987), Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, E.Ü. Edeb. Fak. Yay. No: 9, İzmir.
11. ATALAY, İ., (1989), Toprak Coğrafyası, E.Ü. Edeb. Fak. Yay. No: 8, İzmir.
12. ATALAY, İ., (1989), “Türkiye’de Kır Yerleşmelerinin Arazi Degredasyonu Üzerindeki Etkileri”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, ss.91-103, Ankara.
13. ATALAY vd., (1990), “Ege Bölümü’nde Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler”, Ege Coğrafya Dergisi, S:5, ss:32-44, İzmir.
14. ATALAY, İ., (1990), Vejetasyon Coğrafyasının Esasları, D.E.Ü. Yay. 0901.DK.89.004.056, İzmir.
15. ATALAY, İ., vd.(1993), Türkiye Toprakları, Çukurova Üniversitesi Yay. ss: 196-206, Adana.
16. ATALAY, İ., (1994), Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, E.Ü. Basımevi, ISBN 975 95527 8 0, İzmir.
17. ATALAY, İ., (1997a), Türkiye Coğrafyası, E.Ü. Basımevi, ISBN: 955-94965-1-8, İzmir.
18. ATALAY, İ., (1997b), Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Kitabevi, ISBN: 975-10-1289-9, İstanbul.
19. ATALAY, İ., (1992a) The Paleogeography of The Near East (from Late Pleistocene to Early Holocene) and Human İmpact, Ege University Press, İzmir.
20. ATALAY, İ., (1992b) Pleistosen sonu ve Holosen başlarında Anadolu’nun paleocoğrafya şartlarına genel bir bakış, Coğrafya Araştırmaları, S: 4, s. 7-18, Ankara.
21. ATALAY, İ., (1991) Soil forming in the karstic terrains of Turkey, Jeomorfoloji Dergisi, S: 19, s. 139-144, Ankara.
22. ATALAY, İ., (1995) Pedogenesis and ecology of karstic lands in Turkey, Acta Carsologica, XXIV, p. 53-67, Ljubljana.
23. ATALAY, İ., (1995) Effects of climatic changes on the vegetation ın The Near East, Bull. Egyptian Geog. Soc. Vol 68, p. 157-175.
24. ATALAY, İ., (1998) Paleoenvironmental conditions of the Late Pleistocene and Early Holocene in Anatolia, Turkey. İn: Alsharhan Glennie and Whittle (eds.), Outernary Deserts and Cilmatic Changes, Balkema. Rotterdam: 227-237.
25. ATALAY, İ., (2001) The ecology of forests in Turkey, Silva Balcanica, No: 1, p. 25-34.
26. ATALAY, İ., (1998) The evolution of the drainage network in Turkey, Proceedings of The Carpatho-Balcan Conference, Romania, October 11-17, 1998, Ed. D. Balteanu, M. Ielenicz, N. Popescu, p.29-35, Bucaresti-Romania
27. ATALAY, İ., (1973-1974) Yüzeysel akışa geçen su miktarının tayin edilmesi, Türk Coğrafya Dergisi, S: 26, s. 135-145, İstanbul.
28. ATALAY, İ., (1978) Türkiye’nin morfolojik ve jeolojik özelliklerinin aşınma ve birikme olaylarına etkileri, I. Ulusal Erozyon ve Sedimantasyon Sempozyumu Tebliğler 25-27 Nisan 1978, DSİ, s. 60-70, Ankara.
29. ATALAY, İ., (1999) Land use in the karstic lands in The Mediterranean Region, Int. I., Speleol, 28 B, 11/11, p. 111-118.
30. ATALAY, İ., (2000) The Ecological Conditions of Mountains Areas and Sustainable Development in Turkey, Formation and Evolution, Environmental Changes and Sustainable Development on the Tibetian Plateau (Ed. Zheng Du et .al.) Academy Pres, p. 287-297, Bejing, China.
31. ATALAY, İ., (?) Land degradation of the mountainous areas ın Turkey, ?, ss. 149-157,?
32. ATALAY, İ., (1984) Soil erosion and its effects on the transportation and the modern sedimentation in Turkey, Ege Coğrafya Dergisi, S: 2, s. 31-47, İzmir.
33. ATALAY, İ. (1982) Oltu Çayı Havzası’nın Fizikî Coğrafyası ve Amenajmanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları No: 11, İzmir.
34. ATALAY, İ., (2002) Sustainable mountain management: A case study from the Malatya mountains, SE Taurus, Interrnational Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June 2002, s. 156-163, Çanakkale
35. ATALAY, İ., (2002) Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri, Meta Basımevi, İzmir.
36. ATALAY, İ., (2004) Doğa Bilimleri Sözlüğü, Meta Basımevi, İzmir.
37. ATALAY, İ., (1977) Türkiye'de Çam Türlerinde Tohum Transfer Rejyonlaması, T.C. Orman Bakanlığı Orman Ağaçları ve tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
38. ATALAY, İ., (1984), Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Tohum Transfer Rejyonlaması, T.C. Orman Bakanlığı Orman Ağaçları ve tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Ankara
39. ATALAY, İ., (1992), Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojisi ve Tohum Transferi Yönünden Bölgelere Ayrılması, T.C. Orman Bakanlığı Orman Ağaçları ve tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Ankara
40. ATALAY, İ., (1987), Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Ormanlarının Yayılış Gösterdiği Alanlar ve Yakın Çevresinin Genel Ekolojik Şartları ve Sedir Tohum Transfer Rejiyonlaması, T.C. Orman Bakanlığı Orman Ağaçları ve tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
41. ATALAY, İ., (2004a) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meta Basımevi, İzmir.
42. ATALAY, İ., SEMENDEROĞLU, A., ÇUKUR, H. and GÜMÜŞ, N., (2001b) Driving forces of rangeland degradation in Turkey, International Workshop on Land Use Changes & Cover in The Mediterranean Region, 20-21, April 2001, Medenine-Tunisia.
43. ATALAY, İ., (2000) The Ecological Conditions of Mountains Areas and Sustainable Development in Turkey, Formation and Evolution, Environmental Changes and Sustainable Development on the Tibetian Plateau (Ed. Zheng Du et .al.) Academy Pres, p. 287-297, Bejing, China.
44. ATALAY, İ., (1978) Türkiye’nin morfolojik ve jeolojik özelliklerinin aşınma ve birikme olaylarına etkileri, I. Ulusal Erozyon ve Sedimantasyon Sempozyumu Tebliğler 25-27 Nisan 1978, DSİ, s. 60-70, Ankara.
45. ATALAY, İ., (1999): Genel Fiziki Coğrafya, E.Ü. Basımevi, İzmir.
46. ATALAY, İ., (2006), Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Meta Basımevi, İzmir.
47. ATALAY, İ., (2008) Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, Cilt I-II, Meta Basımevi, İzmir.
 
Kayıtlı
sozi2000
Üye
**

Performans: 12
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 54


« Yanıtla #1 : 23 Eylül 2009, 08:20:35 »

1990-1994 yılları arasında öğrencisi olma şansını yakaladım. Ondan çok şey öğrendim. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Arazide ondan o kadar şey öğrendik ki anlatamam. Belki ileriki zamanda kaydettiğim videoları siz meslektaşlarımla da paylaşırım.Hocamızın yukarıdaki kitap ve makaleleri dışında da daha yakın zamanda yazdığı kitaplar da mevcuttur.En önemlisi İnkilap Kitabevi tarafından basılan Bölgesel Türkiye Coğrafyası kitabı.
Kayıtlı
klimaks
Uzman Üye
*****

Performans: 22
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 430« Yanıtla #2 : 23 Eylül 2009, 08:51:39 »

Bende,hocamızın 1989-1993 yıllarında öğrencisi oldum.Özellikle toprak ve vejetasyon coğrafyası konusunda gerçekten Dünya'nın önde gelen bilim adamlarından biri olduğunu düşünüyorum,zaten yayınları ve aldığı ödüller bunun önemli bir göstergesidir.Konuyu açan arkadaşımıza hocamızla ilgili bilgleri sunarak bize birkez daha hatırlattığı için;Saygıdeğer hocamız İbrahim Atalay'a da sağlıklar ve bu özgün çalışmalarına ve Türkiye'deki coğrafya eğitimine katkılarının devam etmesi için uzun ömürler diliyorum.
Kayıtlı

"Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir."
gkaya
Üye
**

Performans: 7
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 73


« Yanıtla #3 : 23 Eylül 2009, 09:09:10 »

Ben de 1993-1997 yılları arasında hocamızın öğrencisiydim. Çok değerli bir bilim adamı olmasının yanında, öğrencilerine karşı olan babacan tavırları ve espirili yaklaşımları ile de iyi bilinir (Bize hep iki bacaklı tilkiler diye takılırdı). Bugün severek öğretmenlik yapıyorsak bunda saydıdeğer hocamızın emeği ve katkısı büyüktür. Değerli hocama, başarılı çalışmalarının devamını ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 
Kayıtlı
mukerremebagci
Uzman Üye
*****

Performans: 4
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 478


« Yanıtla #4 : 25 Eylül 2009, 20:30:41 »

Hayatımda  çok sevdiğim ve saygı duyduğum insanlardan biri oldu benim için. Alçak gönüllülüğü, samimiyeti engin bilgisiyle bizi çok etkiledi ve örnek oldu. Umarım bizde ondan alabildiklerimizi verimli bir şekilde öğrencilerimize aktarabiliyoruzdur.Saygılarımızı sunma fırsatı verdiği için arkadaşımıza teşekkür ederim.
Kayıtlı
ilay
VIP Üye
******

Performans: 26
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 890


« Yanıtla #5 : 25 Eylül 2009, 21:29:24 »

1988-1992 yıları arasında benimde hocam omuştur.Her yönüyle mükemmel bir insandır
Kayıtlı
Kaşif Mustafa
VIP Üye
******

Performans: 187
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 690


Mustafa BAYRAK Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi


Site
« Yanıtla #6 : 25 Eylül 2009, 22:13:27 »

Ülkemizde bulunduğu yerin hakkını veren nadir şahsiyetlerden birisi. üretken, ve çalışkan yapısıyla çok takdir edilecek bir hocamız.
2000-2005 yılları arasında öğrencisiydim ve bitirme tezi danışman hocamdı.
genelde lisans düzeyindeki öğretmen adaylarınını tezlerini pek önemsemez zannediyordum ama kendi tezimde gördüm imlasına kadar didik didik okuyarak bana geri iade etti.
öğrenciden de birşeyler öğrenirim diye yazılıı kağıtlarını sınavın hemen ertesi gününe bırakmadan okur ve duyururdu.
genelde ülkemizdeki bu konumdaki hocalarımız bunları çok boşlarlarda...........
paylaşmak istedim.....................
saygılar hocama......
Kayıtlı

Coğrafyacı olmak doğaya başka bir gözle bakmaktır.
parola50
Yeni üye
*

Performans: 2
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 23« Yanıtla #7 : 26 Eylül 2009, 12:09:05 »

Bende 1994-98 yılları arası öğrencisi oldum çok sempatik insancıl birisiydi ancak biz hocamız çok yurt dışına çıktıp derslere yeterli zaman ayıramadığı için kendisinden çok fazla yararlanamdık. Ama kendisine olan saygım çok yüksek Allah uzun ömürler versin hocamıza.
Kayıtlı
bora
Uzman Üye
*****

Performans: 22
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 372« Yanıtla #8 : 03 Ekim 2009, 17:50:40 »

1990-1994 yılları arasında öğrencisi olma şansını yakaladım. Ondan çok şey öğrendim. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Arazide ondan o kadar şey öğrendik ki anlatamam. Belki ileriki zamanda kaydettiğim videoları siz meslektaşlarımla da paylaşırım.Hocamızın yukarıdaki kitap ve makaleleri dışında da daha yakın zamanda yazdığı kitaplar da mevcuttur.En önemlisi İnkilap Kitabevi tarafından basılan Bölgesel Türkiye Coğrafyası kitabı.
          Bence video görüntülerini hemen paylaşın hocam neyi bekliyorsunuzki faydalanalım. Şimdiden teşekkürler.
Kayıtlı
GÜNER
VIP Üye
******

Performans: 163
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 1202


« Yanıtla #9 : 03 Ekim 2009, 19:50:18 »

Ben herhalde İbrahim ATALAY'ın en eski öğrencilerindenim.1977-1980 döneminde derslerimize girmişti.Ellerini ceplere sokarak,gezinerek anlattığı dersleri,"lan çocuklar"diye başlayan cümlelerini unutmak mümkünmü.Coğrafya Bilimine ve ülkemize yaptıkları hizmetler unutulamaz.
Kayıtlı
özlem1
Uzman Üye
*****

Performans: 7
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 291« Yanıtla #10 : 04 Ekim 2009, 09:42:43 »

 
 İSKENDERUN'da çalıştığım okula gelip,yazmış olduğu kitaplardan imzalayarak vermişti...
Kayıtlı
Yeliz Kamiş
Uzman Üye
*****

Performans: 160
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 389« Yanıtla #11 : 04 Ekim 2009, 10:15:02 »

Geçtiğimiz yıl Kazdağı Doğa Eğitimi kampında kendisinden eğitim almıştık... bazı konularda hocamızın fikirlerine katılmasam da coğrafyaya geçen emeğinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim...

Not: site yöneticilerinden bir ricam olacak, başlığı 'bilim adamı' yerine 'bilim insanı' olarak değiştirebilir miyiz? zira literatürde artık 'bilim insanı' olarak geçiyor... iyi çalışmalar...
Kayıtlı

güzel günler göreceğiz çocuklar...güneşli günler...motorları maviliklere süreceğiz...
Yeliz Kamiş
Uzman Üye
*****

Performans: 160
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 389« Yanıtla #12 : 04 Ekim 2009, 10:52:39 »

Düzeltme yaptığınız için teşekkür ederim...
Kayıtlı

güzel günler göreceğiz çocuklar...güneşli günler...motorları maviliklere süreceğiz...
aligulersoy
VIP Üye
******

Performans: 46
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 904


« Yanıtla #13 : 05 Ekim 2009, 21:41:51 »

Bizden habersiz gönderdiğimiz mesajlar silinecekse veya değiştirilecekse bu hoş bir hareket olmasa gerek. Lütfen yapılacak değişikliklerde konuyu açan arkadaşı en azından bir haberdar edin. İyi çalışmalar...
Kayıtlı
Melik
VIP Üye
******

Performans: 123
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 567


« Yanıtla #14 : 06 Ekim 2009, 12:02:55 »

Öğrencisi değildim, ama coğrafya dünyasında adı hiçbir zaman unutulmayacak değerli bir insan. Kitaplarından çok yararlandım. Allah hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin.
Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic